Ana Sayfa » Dosyalar » KALİTE POLİTİKAMIZ; KURULUŞ FELSEFEMİZ, SENDİKAL VİZYON VE MİSYONUMUZ

KALİTE POLİTİKAMIZ; KURULUŞ FELSEFEMİZ, SENDİKAL VİZYON VE MİSYONUMUZ

24 Ocak 1979’da emek mücadelesine inanmış ve adanmış 7 misyon adamının kurduğu HİZMET-İŞ Sendikası, 40. Mücadele yılında Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olarak emek tarihinin yükselen sayfalarında yerini almıştır.

HİZMET-İŞ Sendikası “Geleceğimiz hayallerimiz kadardır” vizyonu ve“Önce insan Önce Emek” misyonuyla oluşturduğu kurumsal kimlikle, yerli ve milli bir emek hareketi olan “Genel İşler” işkolunda üyelerinin hak ve kazanımları için mücadelesini sürdürmektedir.

HİZMET-İŞ; Ülkemizde demokratikleşme adımlarının hızlanması, insan hakları ve özgürlüklerin geliştirilmesi, sivil toplumun güçlenmesine yönelik çabalara katkı vermiş ve vermeye devam etmektedir.

Sivil, katılımcı, insan haklarını ve insana özgü değerleri kurumsal yapısının zemininde yaygınlaştırmış ve üyeleri tarafından benimsemiş Hizmet-İş Sendikası; hizmeti emek emeği hizmet bilen bir anlayışla, küreselleşen dünyada kendi değerleri ile var olmayı sürdürürken, uluslararası emek hareketine aktif katkı vermeyi bir varlık nedeni bilmektedir.

Emeğin kutsal bir değer olduğunun bilincinde olan HİZMET-İŞ; küreselleşen dünyanın uluslararası sendikal işbirliklerini sürdürmekte, güçlendirmekte ve daha ileri aşamalara taşımayı vazgeçilmez bir görev bilmektedir.

Sendikamız; mensuplarımızın/üyelerimizin Türkiye ve dünyanın genel siyasi, sosyal ve ekonomik konjonktürü ile birlikte özelde işçi, işyeri-işletmelerde karşı karşıya bulundukları sorunların çözümüne yönelik Eğitim faaliyetleri ile sosyal ve kültürel faaliyetlerini kesintiye uğratmadan sürdürmektedir.

Doğru bir duruş, kırılmamış bir çizgi, örnek birikim, özgün muhteva ile duruşu sarsılmamış, mesajı değişmemiş, yürüyüşü tıkanmamış bir sendikal mücadele çizgisiyle yarım yüzyıla yaklaşan HİZMET-İŞ Sendikası; HAK-İŞ üst kimliği altında mücadelesini sürdürmektedir.

HİZMET-İŞ, HAK-İŞ’in “Medeniyetler Buluşmasından Küresel Sendikacılık İnşası” misyonunu kendisine yol haritası kabul ederek toplumsal mücadelesini sürdürmektedir.