Ana Sayfa » Makaleler » Av.Hüseyin ÖZ (sayfa 2)

Av.Hüseyin ÖZ

Av.Hüseyin ÖZ
Genel Başkan Yardımcısı
(Genel Başkan Vekili)

Kıdem Tazminatı Fonu Üzerine Düşünceler

Kıdem tazminatı konusu ülkemizde sürekli olarak tartışma konusu olmuş,  işveren çevrelerince gerek yerine getirdiği fonksiyonları ve gerekse hukuki niteliği üzerinden yaratılan tartışmalarla sürekli olarak sorgulanmış bir kurumdur. Her türlü iş hukuku düzenlemelerinde kıdem tazminatının varlığı ve gerekliliği tartışma konusu yapılarak, niteliği tartışılmış ve bütün tartışmaların sonunda da ortadan kaldırılması talep edilmiştir. Öncelikle kıdem tazminatının ülkemizde işsizlik sigortası fonksiyonu amacıyla yürürlüğe konulduğu, bu nedenle …

Devamı »

ASIL İŞ YARDIMCI İŞ AYIRIMI VE BAKANLAR KURULU KARARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

KAMU KURUMLARININ (VE BELEDİYELERİN) ASLİ GÖREVLERİ. MUVAZAA / KANUNA KARŞI HİLE. MUVAZAANIN / KANUNA KARŞI HİLENİN TESPİTİ ve SONUÇLARI. ASIL İŞ / YARDIMCI İŞ AYRIMI. KADRO KANUNU. Kamu kurumlarında (veya belediyelerde) alt işverenler yanında veya belediye şirketlerinde çalışanların sürekli işçi kadrolarına atanması ile ilgili değerlendirmeler… BELEDİYELERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI Belediyelerin görev ve sorumlulukları ile yetkileri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. …

Devamı »