Bize yazın
Zirveye Bir Adım Kala…
Halil ÖZDEMİR Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma)
  
  

Sendikamız HİZMET-İŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın en son istatistiklerine göre; işkolumuzun en büyük, ülkemizin de ikinci büyük sendikası konumunu üye sayısını artırarak devam ettiriyor.  Son Olağan Genel Kurulumuzun teması olan “Erdemli bir Sendikal İnşa İçin İşkolu Zirvesinden Türkiye Zirvesine” hedefimizi gerçekleştirmeye bir adım kaldı. Bir bütün halinde tüm teşkilatımız bu hedefe kilitlenmenin verdiği gayretle çalışmaktadır. 39 yıl önce Anadolu’nun mütevazi bir kentinde (Adıyaman) toprağa atılan tohum, bugün Türkiye’nin her köşesinde 190 bin dallardan ibaret bir çınara dönüşmüştür. “Önce insan Önce Emek” diyerek başlayan Hizmet-İş’in sendikal mücadelesi, bir nehir gibi, her adımda kendisine katılan kollarla büyük bir çağlayan haline gelmiştir.

 

Her dinamik hareketin hedefi; gayesine uygun zirveye yürümektir. Hizmet-İş Sendikamız da HAK-İŞ’in ilke ve değerleri ışığında sakin, sabit, sabırlı ve ısrarlı bir biçimde zirve hedefini gözden kaybetmeden ilerlemiş ve bugün ülkemizin en büyük ikinci sendikası olmuştur. Şüphesiz bu büyük bir başarıdır. Başarıyı getiren nedenlerin başında, tüm teşkilatımızın birlik ve beraberlik içerisinde çalışması, teşkilat disiplininden sapmaması ve hedefine istikrarlı adımlarla yürümesi gelmektedir.

 

Genel Başkanımızdan, ülkemizin en ücra köşesindeki üyemize kadar aynı duyarlılıklara sahip bir teşkilat olmanın verdiği güvenle yakaladığımız bu seviyeyi daha ileriye taşımak öncelikli hedefimizdir. İşte bu hedef: Ülkemizin en büyük sendikası olmaktır. Sayısal olarak büyük olmanın verdiği güvenle misyon ve değerlerimizi en üstte tutarak, doğru bir çizgide yürüyerek büyük olmayı varlık şartımız kabul ediyoruz.

 

Sendikamız HİZMET-İŞ, sadece kendi iş kolunda değil, HAK-İŞ’in tüm sendikaları için de aynı heyecan ve gayretle mücadele vermektedir. Çünkü, biz HAK-İŞ’i büyük bir aile kabul ediyor ve ailenin tüm fertleriyle birlik ve dayanışmayı görev biliyoruz. Biz inanıyoruz ki, ailenin her fertleri birbirlerinin doğal yardımcıları olmalıdır. Bizim sendikal mücadelemizi anlamlı kılan en önemli değerlerimizden birisi işte bu dayanışma duygusudur.

 

Bu düşüncelerle hareket eden Sendikamız HİZMET-İŞ; 190 binlik enerjisiyle zirveyi zorlamaya başlamış, zirve için atacağı adımların da ötesini düşünmeye başlamıştır. Zirveye ulaşmanın ne kadar zor, meşakkatli ve yorucu olduğunun bilincindeyiz. Ancak zirveye ulaşmak kadar zirvede kalmak ve zirvenin ötesini düşünmek gibi önemli sorumluluklarımızın da olduğunu biliyoruz.

 

Biz, her zaman söylediğimiz gibi; sendikacılığı sadece ücret pazarlığından ibaret görmüyoruz. Bu bizim sendikacı olarak, hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz aslî görevimizdir. Bunun yanında tüm üyelerimizin sosyal, kültürel, ekonomik durum ve şartlarıyla ilgilenmek ve “önce insan” ilkemizle onlarla bütünleşiyoruz. Onun için de uygulamaya koyduğumuz Sosyal Sorumluluk Projelerimizi tüm üyelerimize sunuyoruz. Ferdi Kaza Sigortası ile Üyelerimizin Üniversitede okuyan çocuklarına yaptığımız Eğitim Yardımları bu anlayışımızın göstergesi olan önemli projelerdir.

 

Bu projeler, nasıl bir teşkilat bütünlüğü ve ağına sahip olduğumuza ilişkin önemli uygulamalardır. Teşkilat bütünlüğünü sürekli kılacak, Sendikamızla olan aidiyet bağlarını güçlendirecek olan temel değerlerimizde “insana saygı”nın göstergesi olan bu projelerimizle Sendikal Harekete yeni kapılar açıyor, yeni nefesler getiriyoruz.

 

Bir teşkilat, kendisini oluşturan üyeleriyle var olur ve yoluna devam eder. Sendikal hareketin hareket kabiliyeti ve arazide yol alabilme yeteneği, her an dinamik bir yapıyı tesis eder. İşte HAK-İŞ/HİZMET-İŞ’in bu dinamik yapısı, mücadele içerisinde her an yenilenmekte, gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır.

 

İstiklal Şairimiz Mehmet Akif’in söylediği gibi; Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Biz, kurulduğumuz günden bugüne ve yarına Toplu Vuran Yüreklerle yürüyoruz ve yürüyeceğiz.

 

O’nun için 39. Kuruluş yıldönümümüzde söylediğimiz gibi “Kararlıyız!”

 

Ülkemizin geleceği için, emeğin geleceği için, hak ve alınterinin geleceği için, kararlı, ilkeli, onurlu bir şekilde “Yola devam” diyoruz!

 


Kaynak: Halil ÖZDEMİR, " Zirveye Bir Adım Kala…", HİZMET-İŞ Sendikası (Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası Üç Aylık Yayın Organı - Yaygın Süreli Yayını, ISSN:1306-3650, Yıl:27, Dönem:2017-II, Sayı:151.


  
  
14.7.2017

Hizmet-İş, HAK-İŞ Konfederasyonu, EPSU (Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu) ve PSI (Uluslar arası Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu) Üyesidir.

HAK-İŞ PSI EPSU

Hizmet-İş E-Bülten Servisine kayıt olun; Haberler postanıza gelsin.

________________________________...

Hizmet-İş Web Mesaj Servisi  • Yorum İstek Eleştiri Öneri
  • Evet Hayır
  • Evet Hayır


YAZIŞMA ADRESİ

Hizmet-İş Sendikası

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı NO:86 06570 MALTEPE - ANKARA


TEL : + 90 312 231 87 10 Fax:+90 312 231 98 89

hizmet-is@hizmet-is.org.tr