Bize yazın
Eğitimle Yenilenerek Mücadeleye Devam…
Mehmet Keskin, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Eğitim Ve Sosyal İşler
  
  

Sendikal hareketin varlığını anlamlı kılan, geliştirip ileriye taşıyan en önemli motivasyon unsuru; mensuplarının sahip olduğu donanım, birikim ve deneyimdir. Diğer bir ifadeyle, kurumsal eğitimin kalitesidir. Önemli olan, sendikaların “eğitim” adı altında yaptığı faaliyetlerin niteliğidir. Mensuplarını, öncelikle “değer”ler eğitimden geçiren, sonra gerekli teknik, hukuki, sosyal, vs. eğitimlerle zenginleştiren kurumların/sendikaların nitelikli kadrolarla sendikal mücadelede farkındalık oluştururlar. 

 

Eğitim kalitesinin örgütlenmeye etkisi doğrudandır. Eğitimli kadrolarla örgütlenme; Daha akılcı mücadele politikaları üretmenin, sorunları çözme kapasitesinin, daha fazla mesafe almanın, daha geniş kitlelere yayılmanın, daha ileri kazanımların da anahtarıdır.  Onun için eğitime ayrılan bütçe, zaman ve kadronun geri dönüşü sendikal kalite ve örgütlenmede ivme kazanmadır.

 

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası olarak, bu anlayışla sürdürdüğümüz Eğitim Faaliyetlerimizi ara vermeden, kesintiye uğratmadan devam ettiriyoruz. Arazi şartlarına uygun geliştirdiğimiz eğitim programlarımızla tüm üyelerimize yönelik olarak geliştirerek yaygınlaştırıyoruz.

 

4 yıllık faaliyet dönemlerini kapsayan Eğitim programlarımızda; Şube ve İl Başkanlarımız, Temsilcilerimiz ve Komitelerimize yönelik bölgesel eğitim modülümüzü 2017 yılından itibaren uygulamaya koyacağız. Şu anda üyelerimizin büyük bir çoğunluğunu teşkil eden Alt İşveren (Taşeron) işçilerine yönelik günlük işyeri eğitim programlarımızı planlı olarak organize bir şekilde sürdürüyoruz. Bu programlarımızda; sendikamızın sahip olduğu değerler, ilkeli sendikacılık ve birlikteliğimizin anlamı ile İş Hukuku ve İşyeri Sorunları ve çözüm yollarına ilişkin konular, Alt işverende çalışan üyelerimizle paylaşılmaktadır.

 

Halen yerel olarak uygulamakta olduğumuz Taşeron üyelerimize yönelik eğitim programlardan da görüyoruz ki; üyelerimiz büyük bir ilgi ve dikkatle kendilerine sunulan programları takip etmekte ve devamını istemektedir. Çünkü, eğitim hizmetinin bizzat kendilerinin bulunduğu mekanlarda verildiği, kendilerinin birebir sorularına cevap alabilecekleri ve sorunlarının çözülebileceği bir sendikal anlayışla muhataptırlar. HİZMET-İŞ Sendikası’nın “üyelerinin dertleriyle dertlenip, çözüme odaklanma” temel anlayışının eğitim alanında göstergesi olan bu programlarımızla “büyük HİZMET-İŞ ailesi”ni daha da tahkim ediyoruz.

 

Her zaman söylediğimiz gibi; eğitime yapılan yatırımın geri dönüşü, kurumsal bünyemizin güçlenmesi ve sağlıklı ilerlemesini beraberinde getirecektir. Bugüne kadar saha çalışmalarından elde ettiğimiz sonuçlar bunun göstergesidir.

 

Tıpkı bir vücut gibi her an yenilenmeyen organizma zaman içerisinde organik fonksiyonlarını kaybeder ve hızla yok oluşa doğru gider. Sendikalar da canlı bir organizma bütünlüğünü sürdürebilmek için temel değerleri etrafında, sürekli yapılanma ve yenilenmeye açık oldukları sürece varlık nedenlerini vazgeçilmez ve sürekli hale getirirler.

 

İnsanların olduğu gibi kurumların da doğuşundan itibaren ilk muhtaç oldukları şey; eğitimdir. Eğitimi ihmal etmeyen, gereğini yapan kurumların/sendikaların farkındalık oluşturma ve model olma ayrıcalığı günümüzde daha da belirgin hale gelmektedir.

 

HİZMET-İŞ Sendikamız, tüm mensuplarını büyük ailenin eşit bireyleri görmekte ve onlar için her şart altında mücadele etmektedir. Enerji ve moral kaynağımız olan üyelerimize yönelik yaptığımız her şey onlara sunulun bir lütuf değil, onların hak ettikleridir. Biz, eğitimlerimizle üyelerimizi daha da bilinçlendirerek, ülkemizin dört bir yanını bir halı gibi dokuyan örgütümüzün hareket kabiliyeti ve kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz.

 

“Eğitilmeyen Öğütülür” felsefemizin gereğini, zaman, mekan ve imkanlarımız nispetinde gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

 

Eğitimle dolu günler dileğiyle…

 

 

Kaynak: Mehmet KESKİN, "Eğitimle Yenilenerek Mücadeleye Devam…", HİZMET-İŞ Sendikası (Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası Üç Aylık Yayın Organı - Yaygın Süreli Yayını, ISSN:1306-3650, Yıl:26, Dönem:2016-III, Sayı:150
  
  
19.1.2017

Hizmet-İş, HAK-İŞ Konfederasyonu, EPSU (Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu) ve PSI (Uluslar arası Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu) Üyesidir.

HAK-İŞ PSI EPSU

Hizmet-İş E-Bülten Servisine kayıt olun; Haberler postanıza gelsin.

________________________________...

Hizmet-İş Web Mesaj Servisi  • Yorum İstek Eleştiri Öneri
  • Evet Hayır
  • Evet Hayır


YAZIŞMA ADRESİ

Hizmet-İş Sendikası

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı NO:86 06570 MALTEPE - ANKARA


TEL : + 90 312 231 87 10 Fax:+90 312 231 98 89

hizmet-is@hizmet-is.org.tr