Ana Sayfa » Sonuç Bildirgeleri » 2018 YILI 1. GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

2018 YILI 1. GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

2018 YILI 1. GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI

SONUÇ BİLDİRGESİ

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası 2018 yılı 1. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 23-25 Ocak 2018 tarihlerinde Ankara’da toplanmıştır.

Toplantıya; Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu, Genel Disiplin Kurulu, Profesyonel Şube Başkan ve Yöneticileri, İl Başkanları, Komitelerimizin Başkanları, Genel Merkez Uzmanlarımız katılmıştır.

Başkanlar Kurulumuz;  Sendikamızın 40. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle düzenlediği bir dizi etkinlikle “Ülkemizin içerisinde bulunduğu siyasî-sosyal ve ekonomik durum, Çalışma Hayatının sorunları ile ilgili yaşanan son gelişmeleri” ve teşkilatımızın konumunu ele almış, değerlendirmiş ve sonuçlar halinde aşağıdaki hususlara vurgu yapmıştır.

Sendikamız; kuruluşundan bu güne her an yenilediği heyecan ve enerjisi, edindiği bilgi, deneyim ve birikimle temellerini tahkim ederek emekçilerin umudu haline gelmiştir.

40 yıl önce, 24 Ocak 1979’da dönemin çetin şartlarında, HAK-İŞ’in ilke ve misyonu doğrultusunda Adıyaman’da kurulan HİZMET-İŞ Sendikası, 24 Ocak 2014’de 40. Yaş gününü idrak ederken, ”hayallerin gerçeğe dönüştüğü” iki büyük başarıyla kamuoyunun önüne çıkmaktadır.

 

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SENDİKASI… TAŞERON İŞÇİLERE KADRO…

Bu başarılar:

  • 40 yılın bilgi, birikim, deneyim ve mücadelesini 27 Temmuz 2017 itibariyle Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olarak taçlandırmıştır. Bu başarı, tüm teşkilatımızın bir bütün halinde verdiği örgütlü mücadele, hedefe kilitlenme, özveri, birlik ve beraberlik ruhuyla gerçekleştirilmiştir.

  • Diğer başarımız Taşeron İşçilere kadro verilmesidir.

Küreselleşmenin tüm dünyayı kuşatması ve küresel sermayenin dayatmalarıyla yaygınlaşan Özelleştirme ve kamu hizmetlerinin taşerona devredilmesi büyük problemleri de beraberinde getirmiştir.

Ülkemizde ilk olarak 1936 yılında hayatımıza giren ve 80 yıldır giderek büyüyen, insan onuru ve sürdürülebilir iş tanımını yok eden ve modern köleliğe dönüşen Taşeron işçilik uygulamalarında, Konfederasyonumuz HAK-İŞ’le birlikte verdiğimiz mücadele hedefine yaklaşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sayın Başbakanımız ve Sayın Çalışma Bakanımızın çabalarıyla 5 Aralık 2017 itibariyle artık “Kamuda Taşeron Sisteminin kaldırılması” ile sonuçlanmıştır. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz.

1 milyon civarında taşeron işçisinin geleceğini teminat altına alan bu gelişme; emek tarihine geçecek önemli bir mücadele ve kazanımdır. Kapsam dışında kalan küçük orandaki taşeron çalışanların da sorunlarının çözülmesini bekliyoruz.  Bundan sonra, HAK-İŞ/HİZMET-İŞ olarak bu sorumlulukla, dayanışma içerisinde bu sürecin tamamlanması için çaba sarfedeceğiz.

Bu başarı, tüm teşkilatımızın taşeron işçilere sahip çıkarak, onları örgütlemesiyle başlamış ve sonuçlandırılmış bir başarıdır.

ÖRGÜTLENME HEDEFLERİMİZ VE  SORUMLULUK…

Bu iki büyük başarı HİZMET-İŞ tarihinde önemli olduğu kadar, birlik ve bütünlük içerisinde, mücadelede ısrar ve devamlılığın göstergesi olmuştur. Bu başarı, bundan böyle sorumluluklarımızı daha da artırmıştır. Çünkü; büyük sendika olmak, büyük bir onur olduğu gibi büyük sorumlulukları yüklenmek demektir. Bu bilinçle, tüm teşkilatımızla birlikte yeni ve daha ileri hedeflere doğru birlik-bütünlük ve kararlılık içerisinde yürümeye, örgütlenmemizi hız kesmeden sürdürmeye devam edeceğiz.

Genel İşler İşkolunda çalışan 950 bin işçinin büyük bir bölümü sendikasızdır. Önümüzdeki dönemde hedefimiz; tüm Genel İşler İşkolunda çalışan işçilerin sendikalı olması için mücadelemizi yoğunlaşarak sürdürmektir.

Sendikamız;  HAK-İŞ üst kimliği altında, tarih ve medeniyet eksenli emek ve alınteri mücadelesinde, kuruluş gaye ve istikametinden sapmayan 40 yıllık bilgi, birikim ve deneyimle onurlu bir tarihe sahiptir. Mensuplarının hak ve çıkarlarını olduğu kadar, onların sosyal, kültürel ve moral değerlerinin de temsilcisi olmuş ve bunların mücadelesini vermiştir. Bu çizgide, Sendikal mücadelede yerli ve milli temeller üzerinde “yeni değerler” üretmek için mücadelesine ivme katarak sürdüreceğinin altını çizmektedir.

Bu bağlamda; erdemli bir sendikal inşa olarak sürdürdüğümüz mücadelede daha ileri adımlar atma sorumluluğu ve duyarlılığını devam ettirecektir.

15 TEMMUZ ve ÜLKEMİZİN BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜ…

Ülkemiz ve milletimiz, önemli bir tarihî süreci yaşamaktadır. Türkiye; gerçekleştirdiği büyük atılımlar ve bölgesinde inisiyatif alması ve belirleyici güç olmasıyla birlikte, küresel saldırılar da artmaya başlamıştır.

15 Temmuz 2016 gecesi, FETÖ terör örgütünün öncülüğünde yaşanan küresel işgal ve mel’un darbe girişimini asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Çünkü, tarih, yaşananlardan ibret almak ve ders çıkarmakla önümüzü aydınlatabilir. O gece verdiğimiz şehidlerimize  bir kez daha Cenab-ı Hak’tan rahmet, gazilerimize şifalar ve hayırlı ömürler diliyoruz.

KÜRESEL SENARYOLAR, SURİYE/AFRİN…

Türkiye, her zaman olduğu gibi bugün de tüm mazlum halkların umudu haline gelmiştir. Buna karşı küresel güçler ve maşa olarak kullandıkları terör örgütleriyle, ülkemizin huzuru, bütünlüğü ve güvenliğine karşı saldırılarını devam ettirmektedirler. Özellikle güneydoğu sınırımızda yaşanan gelişmeler ve Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye’nin kayıtsız kalamayacağı bir süreç devam etmektedir.  Bu bağlamda, gerek diplomatik ve gerekse Silahlı Kuvvetlerimizin operasyonları, yerinde ve gereklidir.  Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak için şer odaklarına karşı yapılan “Zeytin Dalı” Afrin harekatını bütünüyle destekliyoruz. Sınırlarımız terörden temizlenene kadar, bu operasyonların aynı kararlılıkla yürütülmesi elzemdir. Suriye’nin toprak bütünlüğü korunarak, bir an önce istikrara kavuşması için uluslararası güçler bölgeyi terk etmelidir.

KUDÜS…

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesine karşı, Türkiye’nin reddi ve ortaya koyduğu tavır, başta Filistin ve Ortadoğu halkları olmak üzere tüm mazlum milletleri sevindirmiş ve onların umutlarını artırmıştır.  Kudüs tüm İslam aleminin kalbidir. Kalbimize yönelen her girişime karşı duyarlılıklarımız devam edecektir.

Uluslararası toplumun, özellikle de batının insan haklarını yok sayan çifte standartlarına rağmen 4,5 milyonu aşan Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, tüm mazlum ve mağdurların sesi ve sığınağı olduğunu göstermiş ve göstermektedir.

Ülkemizde, bölgemizde ve küremizde bize ihtiyaç duyan mazlum ve mağdurların sesi olmaya devam edeceğiz.

SONUÇ:

HİZMET-İŞ Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu; Türkiye’nin en büyük işçi sendikası misyonuyla Türk Sendikal hayatının 40. Yılında, üzerindeki sorumlulukların idrakinde olarak, “önce insan önce emek” bilinciyle, yerli ve uluslararası emek hareketine katkı yapmaya devam edecektir. Ülkemizin her alanda kalkınma, ilerleme ve yeniden yapılanma hamleleriyle bölgesel ve küresel bir güç olmaya doğru ilerlediği bir dönemde, sendikamız üzerine düşen sorumlulukları almaya, devam edecektir.

Çalışma hayatının sorunlarının çözümünde, sorunları tekrarlama değil; çözüm teklif etme ve takip etmede ısrarcılığını sürdürecektir.

Tüm teşkilatımızla, “aile bütünlüğü” şuuruyla, daha yeni ve ileri hedeflere doğru aynı heyecan, birlik ve bütünlük ruhuyla mücadelemize yoğun ve etkin bir biçimde devam edeceğimizin altını çiziyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

HİZMET-İŞ SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU