Ana Sayfa » Sonuç Bildirgeleri » 2017 YILI 2. GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

2017 YILI 2. GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

2017 YILI 2. BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI

SONUÇ BİLDİRGESİ

 

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası 2017 yılı 2. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, 21-24  Eylül 2017 tarihlerinde Van’da toplanmıştır.

Toplantıya; Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu, Genel Disiplin Kurulu, Profesyonel Şube Başkan ve Yöneticileri, İl Başkanları, Komitelerimizin Başkanları, Genel Merkez Uzmanlarımız katılmıştır.

Başkanlar Kurulumuz; “Ülkemizin içerisinde bulunduğu siyasî-sosyal ve ekonomik durum, Çalışma Hayatının sorunları ile ilgili yaşanan son gelişmeleri” ve teşkilatımızın konumunu değerlendirmiş ve sonuçlar halinde aşağıdaki hususlara vurgu yapmıştır.  

Başkanlar Kurulumuzu Doğu Anadolu’muzun güzide şehirlerden birisi olan Van’da yapmamız sendikamız için önemlidir. Çünkü; 23 Ekim 2011 depremiyle sarsılan Van, bir taraftan da terörden en çok etkilenen şehirlerimizden birisidir. Hızla depremin ve terörün yaralarını sarmaya başladığını müşahede ettiğimiz Van’ın her alanda yeniden bölgemizin cazibe merkezi olmasını önemsiyoruz.

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası; Türk Sendikal hayatında tarih ve medeniyet eksenli emek ve alınteri mücadelesinde 39 yıllık bilgi, birikim ve deneyimle onurlu bir tarihe sahiptir.  Bu eksende, Sendikal mücadelede yerli temeller üzerinde “yeni değerler” üretmek için mücadelesini sürdüreceğinin altını çizmektedir.

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ; Sendikal mücadeleyi yeniden medeniyet inşasının önemli bir aracı kabul ederek erdemli bir sendikal inşa için daha ileri adımlar atma sorumluluğu ve duyarlılığını devam ettirmektedir.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK İŞÇİ SENDİKASI… 

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca en son yayınlanan (Temmuz 2017) istatistiklerde 206 bin 592 üyesiyle Genel İşler İşkolunun ve Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olmuştur.

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikası; kurulduğu 1979 yılından bu güne her an yenilediği heyecan ve enerjisi, edindiği bilgi, deneyim ve birikimle temellerini tahkim ederek emekçilerin umudu olmuştur.

Ülkemizin en büyük işçi sendikası konumuna gelmek, büyük bir onur olduğu gibi, bize daha büyük sorumluluklar da yüklemektedir. Yeni ve daha ileri hedeflere doğru birlik- bütünlük ve kararlılık içerisinde yürümeye, örgütlenmemizi hız kesmeden sürdürmeye devam edeceğiz.

TAŞERONLUK SİSTEMİNDEN VAZGEÇİLEREK TÜM TAŞERON İŞÇİLERE KADRO VERİLMELİDİR.

Uzun süredir çalışma hayatının kronik bir problemi haline gelen ve kangrene dönüşen ve halen endişeli bir bekleme sürecine giren Taşeron İşçilik sorunu acilen çözülmelidir.

Taşeron İşçiliğinin ortadan kaldırılacağına dair 2016 Mart ayında Hükümet tarafından yapılan açıklamanın ardından ÖZEL SÖZLEŞMELİ PERSONEL (ÖSP) adı altında düşünülen düzenleme beklentilerimizi karşılamamıştır. Aksine işçilerin uzun mücadeleler sonucunda elde etmiş oldukları Toplu Pazarlık ve diğer bazı haklarını ortadan kaldırılacağı yönünde endişelerimizi artırmıştır. Bu konuda başta Başbakanlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili bakanlık ve kuruluşlara itiraz ve önerilerimizi yazılı olarak ilettik ve iletmeye devam ediyoruz.

Talebimiz; Taşeron işçilikte gelinen aşamanın bir an önce belirginleşmesi ve bu sorunun kalıcı olarak TÜM TAŞERON İŞÇİLERİ KAPSAYICI BİR BİÇİMDE ÇÖZÜMLENMESİ için; hiçbir ayrım yapılmadan Kamudaki tüm taşeron çalışanlar KADROLU İŞÇİ OLARAK istihdam edilmelidir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız’ın 17 Eylül 2017’de yaptığı “Taşeron işçilikle ilgili çalışmalarımızı yılbaşından önce sonuçlandıracağız” açıklamasını olumlu karşılıyor, yapılacak düzenlemenin taşeron işçiler ve sendikamızın talep ve itirazları dikkate alınarak hazırlanması talebimizi tekrar ediyoruz.

KIDEM TAZMİNATINDA ADİL BİR SİSTEM HAYATA GEÇİRİLMELİDİR. 

HİZMET-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, Çalışma Hayatının temel konularından birisi olan ve sürekli kamuoyunun gündeminde tutulan kıdem tazminatı mevzuatında;

Var olan kıdem tazminatı sistemine ilişkin sorunların giderilmesi, bu sorunların bir daha yaşanmayacağı şekilde mevzuatın daha da güçlendirilmesi ve kazanılmış hakların korunarak bütün çalışanların kıdem tazminatı alabileceği bir sistem hayata geçirilmelidir.

Yapılacak düzenlemelerde, istihdamın artırılması, istisnasız her bir çalışanı güvence altına alacak, haksızlıkların, adaletsizliklerin yaşanmayacağı sürdürülebilir bir sistem hayata geçirilmelidir.

Çalışanları sürekli tedirgin eden bu temel konu, bu önerilerimiz dikkate alınarak kamuoyunun gündeminden çıkarılmalıdır.

BÜYÜME VE İSTİHDAM

Dünyadaki küresel ekonomik daralmaya rağmen, dönemsel olarak büyümesini sürdüren Türkiye Ekonomisi 2017 yılının ikinci çeyreğinde 5,1 oranında büyümüştür. Bu büyümeyi olumlu karşılıyoruz. Ancak işsizlik hâlâ % 10’larda seyretmektedir. Ekonomideki büyümenin istihdama yansıyarak, (diğer sorunları tetikleyici bir kronik sorun olan) işsizliğin bir an önce sürdürülebilir düzeye indirilmesi, diğer toplumsal sorunların çözümlenmesine yönelik bir gelişme olacaktır.

BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜMÜZ ÜLKEMİZİN TEMİNATIDIR.

Türkiye önemli bir tarihî süreçten geçmektedir. Son yıllarda her alanda gerçekleştirdiği atılımlar ve uluslararası güç dengeleri içerisinde attığı adımlarla, bölgesinde belirleyici bir güç ve uluslararası arenada da tavır ortaya koyan bir ülke durumuna gelmiştir. Mazlum halkların umudu olmuştur. Buna karşı küresel güçler ve maşa olarak kullandıkları terör örgütleriyle, ülkemizin huzuru, bütünlüğü ve güvenliğine karşı harekete geçmişlerdir. Bu girişimlere karşı; ülkemizin istiklal ve istikbali, millet ve devletimizin bekâsı için, tıpkı 15 Temmuz 2016 gecesi olduğu gibi millet olarak hep birlikte mücadele etmeliyiz. İnanıyoruz ki; bu irade ve dayanışma ruhu tüm uluslararası saldırıları bertaraf edecektir.

15 TEMMUZ İHANETİNİ UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ.

Ülkemiz ve tüm emekçiler, 15 Temmuz 2016 gecesi TSK içinde yuvalanan üniformalı bir gurup FETÖ’cü hainin ve işbirlikçilerinin ihanetini asla unutmayacaktır. Sendikamız HAK-İŞ/HİZMET-İŞ, bu uğurda şehid ve gaziler vermiştir. Bir kez daha şehidlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, gazilerimize şifalar ve hayırlı ömürler diliyoruz.

Bu kanlı darbe ve işgal girişimini bir kez daha lanetliyor ve FETÖ terör örgütünün tüm mensuplarına hukuk içerisinde gereken en ağır cezanın bir an önce verilmesini, ülkemizin bekası, demokrasisi ve geleceği adına önemli görüyoruz.

TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNÜ LANETLİYORUZ.

HİZMET-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu olarak, ülkemizin barış, huzur ve istikrarına yönelik terörün bir an önce son bulmasını istiyoruz. Terörle mücadelede daha etkin ve güçlü tedbirlerin uygulamaya konulduğuna ve konulacağına inanıyor ve operasyonlarını destekliyoruz. Şehit olan güvenlik güçlerimize ve hayatını kaybeden sivil vatandaşlarımıza Cenab-ı Haktan rahmet, milletimize başsağlığı, gazilerimize acil şifalar diliyoruz.

Türkiye’nin; tüm milletimizin istikrar içerisinde, huzur, barış ve güven ortamında yaşadığı bir barış adası olması için üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye devam edeceğiz.

SURİYE VE IRAK’TA YAŞANANLAR

Ülkemizin sınır komşularıyla olan ilişiklerini yakından ve ilgi ile takip ediyoruz. Özellikle Suriye-Irak hattında yaşanan gelişmeler ve Suriye’de devam eden iç savaş nedeniyle Türkiye’nin kayıtsız kalamayacağı bir süreç devam etmektedir. Bu bağlamda, gerek diplomatik ve gerekse Silahlı Kuvvetlerimizin girişim ve harekâtları yerinde ve gereklidir. Suriye’nin toprak bütünlüğü korunarak, bir an önce istikrara kavuşması için uluslararası güçler bölgeyi terk etmelidir. Suriye halkı kendi geleceğini kendi vereceği kararla belirlemelidir.

Irak’ın toprak bütünlüğünü ve bölgenin huzur ve istikrarını ihlal edecek olan ve Uluslararası bir oyunun parçası olarak gündeme taşınan sözde referanduma yönelik gelişmeleri kaygı ile izliyoruz. Tarihî tecrübe, toplumların önünü aydınlatan en önemli yol göstericidir. Bu bağlamda, sorumluluk sahipleri tarihten ders almalı ve yeni trajedilere yol açabilecek yaklaşımlardan kaçınmalıdırlar. 

Avrupa’nın insan haklarını yok sayan çifte standartlarına rağmen 4,5 milyonu aşan Suriyeli mülteciyi insanî ve tarihî sorumluluğundan kaynaklanan gerekçelerle kabul eden ülkemizin, bu mültecilerin çalışma hayatına entegrasyonunda yaşanması muhtemel sorunlara ve özellikle de konunun istismarının önlenmesine yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır.

Ülkemizde, bölgemizde ve küremizde bize ihtiyaç duyan mazlum ve mağdurların sesi olmaya devam edeceğiz.

ARAKAN MÜSLÜMANLARINA YÖNELİK KATLİAMLAR..

Myanmar Yönetimince Arakan’lı Müslümanlara yönelik korkunç bir katliam ve soykırım uygulanmaktadır. Tüm dünyanın gözleri önünde cereyan eden bu insanlık dışı katliamlar giderek daha da trajik bir hal almaktadır.

Başta BM olmak üzere, tüm Uluslararası kuruluşlar, yüzyılın en büyük utançlarından olan Arakan Müslümanlarına yapılanlar karşısında sadece seyretmektedir. Çaresizlik içerisinde evlerini terk ederek, açlık ve sağlıksız şartlarda Bangladeş’e sığınmaya çalışan yüzbinlerce çocuk, kadın, yaşlı insan tabloları karşısında, maalesef uluslararası toplum sessiz kalmakta ve görmezlikten gelmektedir.

Bu konuda Türkiye, her zaman olduğu gibi Dünyayı harekete geçirmek için inisiyatif almış ve gereken her türlü destek ve yardım konusunda seferber olmuştur. Trajediyi dünya gündemine taşımıştır. Myanmar yönetiminin bu sistematik saldırı ve soykırımlarını lanetliyor ve Arakan Müslümanlarına her türlü yardım ve desteği sürdüreceğimizi ifade ediyoruz.

Ayrıca Filistin, Doğu Türkistan ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan savaş, soykırım ve katliamların bir an önce sona ermesi için tüm Uluslararası kuruluşlar ve Sivil Toplum Örgütleri harekete geçmelidir.

Tüm halklar din, dil, etnik köken ayrımı yapılmadan kendi topraklarında bağımsız ve özgür bir biçimde yaşamaları temel bir insanlık hakkıdır. Yaşam hakkına yönelik her türlü saldırı ve ihlaller insanlık suçudur. 

İNSAN KAYNAĞIMIZ VE MORAL DEĞERLER

Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olmamız; teşkilatımızın hep birlikte özverili mücadelesiyle gerçekleşmiştir. Bu anlayışla diyoruz ki; siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlara çözüm aranırken; beşeri sermayemiz olan insanımızın kültürel ve moral değerlerinin de ihmal edilmemesi, değerler dünyamızın tahkim edilmesi önem arzetmektedir.

En büyük sendika olmamızdaki başarımızın önemli bir nedeni; kendi yerli köklerimizden beslenmemiz ve bu yönde bir sendikal anlayışla hareket ederek farklı ve özgün bir bakış açısı ortaya koymamızdır.

Bu anlayışla; Sendikamızı daha ileri başarılara taşıyacak kadroların/insan gücümüzün her türlü sosyal/kültürel/ekonomik donanımını gerçekleştirdik, büyüme ivmemizle orantılı olarak daha da geliştireceğiz.

Sonuç olarak;

HİZMET-İŞ Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu; Türkiye’nin en büyük işçi sendikası misyonuyla Türk Sendikal hayatında 39 yılı geride bırakırken; üzerimizdeki yükün ağırlığının idrakinde olarak, “önce insan önce emek” bilinciyle Yerli ve Uluslararası emek hareketine katkı yapmaya devam edeceğimizi tekrarlıyoruz.

Daha ileri hedeflere doğru gene aynı heyecan, birlik ve bütünlük ruhuyla mücadele edeceğimizin altını çiziyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

HİZMET-İŞ SENDİKASI BAŞKANLAR KURULU