Ana Sayfa » Makaleler » SÜREKLİ EĞİTİM VE NİTELİKLİ SENDİKACILIK

SÜREKLİ EĞİTİM VE NİTELİKLİ SENDİKACILIK

Sendikamız HİZMET-İŞ’in 40. Yılında, arka planına baktığımızda; başarılarında, yükselişinde ve Türkiye’nin en büyük sendikası olmasında en önemli unsurun her kademedeki kadrolarına verdiği eğitim olduğunu görürüz.

Eğitim, bir sendikanın kendisini oluşturan ve geleceğe taşıyan kadrolarına verdiği değeri ortaya koyar. Eğitime ayrılan bütçe, zaman ve kadrolar, sendikaların geleceğinin sağlıklı bir şekilde inşa edileceğinin göstergesidir. İnsanın organizmasındaki kan dolaşımı ne ise Sendikaların bünyesindeki eğitim de odur. Yâni, sendikaların hayatiyeti, canlılığı ve var olabilmesi ancak eğitimle mümkündür.

Bir düşünürün söylediği gibi “eğitim hayata hazırlık değil, hayatın ta kendisidir”. Bu özdeyiş, nitelikli sendikacılığın sürekli eğitimle mümkün olacağına vurgu yapmaktadır.

Sendikamız HİZMET-İŞ; eğitime verdiği önemi, her platformu adeta bir eğitim programı niteliğine büründürerek sürdürmektedir. Şube Genel Kurullarımızdan Toplu İş Sözleşmelerimize, Uluslararası etkinliklerimizden projelerimize ve sosyal çalışmalarımıza kadar yaptığımız bütün faaliyetlerimizin tamamında mensuplarımızın nitelikli sendikacılar olarak yetişmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim ve Sosyal İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı bünyesinde sürdürmüş olduğumuz Eğitim Programlarımızı da bu felsefe ile devam ettiriyoruz. Sayısal çoğunluğunuz ne olursa olsun, nitelik olarak bir farkınız varsa mesafe alabilir ve farkındalık meydana getirebilirsiniz. HİZMET-İŞ’in diğer sendikal anlayışlardan farkı da işte buradadır.

Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olarak, büyümenin verdiği güç ve dinamizmin üzerimize yüklediği görevlerden birisi de eğitime daha çok zaman, daha fazla bütçe ve daha fazla kadrolar ayırmak, böylece mensuplarımızın niteliğini daha da yükseltmektir.  Bu amaçla, eğitim faaliyetlerimizi ara vermeden sürdürüyoruz.

Sendikamızın dört yıllık faaliyet dönemini kapsayan zaman kesitinde, ülkemizin en ücra köşesine kadar yayılan teşkilatımızın omurgasını teşkil eden Şube Yöneticileri, Temsilciler ve Komitelerimizi daha donanımlı kılmak, Sendikamızın duruşu, ilkeleri ve gelecek perspektifini paylaşmak ve daha ileri hedeflere hazırlamak için Eğitim Çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Yaşadığımız yüzyıl, bilgiye doğrudan ulaşımın kolaylaştığı bir yüzyıldır. Ancak, bilgi çeşitliliği beraberinde bilgi kirliliğini de getirmektedir. Bilginin hızlı yayılması ve doğru bilgiye ulaşmada ve donanımda kurumsal eğitimlerin önemi büyüktür.

Bilhassa da örgütlenme temelli kurumsal yapıların yani başta sendikaların her türlü bilgi kirliliğine karşı mensuplarını eğitmeleri ve donanımlarını güçlendirmeleri şarttır. Mensup oldukları sendikayla doğrudan gönül bağı kurmanın ana yolu; kurumsal eğitimlerdir. Sendikamız HİZMET-İŞ’in bu anlamda bizzat planlayıp organize ve realize ettiği eğitimler, her türlü bilgi kirliliğine karşı bir zırh olarak doğru bilgiyle donanmayı esas almaktadır.

Nitelikli sendikacılık nitelikle eğitimle; nitelikli eğitim de nitelikli sendikacılıkla olur. Birbirinin olmazsa olmazı şeklinde oluşan bu döngüyü sağlıklı olarak gerçekleştiren sendikalar, kurumsal yapılarını geleceğe taşıyabilirler.

Sendikamız HİZMET-İŞ’in eğitime verdiği önem, zaman, kadro ve bütçesi, nitelikli sendikacılığın göstergesidir.

HİZMET-İŞ olarak, bu anlayışla eğitim programlarımızı sürdürüyoruz.