Ana Sayfa » Makaleler » Halil ÖZDEMİR » Sorumluluğumuzun Farkındayız…

Sorumluluğumuzun Farkındayız…

Sendikamız HİZMET-İŞ, bir önceki dönem olduğu gibi, Ocak 2018 istatistiklerinde de 251 bin 122 üyesiyle ülkemizin gene en büyük işçi sendikası oldu. Kuşkusuz bu büyük bir başarıdır. Bu başarıda başta Genel Başkanımız olmak üzere, Genel Yönetim Kurulumuz, Şube, İl ve Bölge Başkanlarımız, Temsilcilerimiz, Komitelerimiz ve tüm teşkilatımızın katkıları vardır. Bu başarımız; aynı gayeye odaklanmış, aynı yolda yürüyen, başarıyı hedefleyen bir örgütün, kararlılık ve azimle geldiği zirve noktasıdır.

Bir önceki yazımızda “Zirveye bir adım kala” başlığıyla teşkilatın “Sendikal hareketin hareket kabiliyeti ve arazide yol alabilme yeteneği, dinamik yapısı”dan söz etmiştim. İşte bu kabiliyet ve arazide yol alabilme yeteneği sendikamızı Türkiye’nin en büyük sendikası yapmıştır.

Bilindiği üzere, sendikal hareket, öncelikle bir saha hareketidir. Sahada varoluşunuz, yani hedef kitleniz olan işçilerle birebir muhataplığınız, onlara gösterdiğiniz ihtimam, ve onların size gösterdiği güvenle yol almanız mümkündür. Örgütlü küçük bir topluluk, örgütsüz dev yığınlardan daha fazla ses getirir, hak talep eder ve sonuç alır. Bu gerçek sendikal bilincin oluşmasında temel etkendir. Bu bilinçle başlatılan mücadelenin nihai hedefi; örgütsüz hiçbir işyeri kalmamasıdır.

Biz HİZMET-İŞ sendikası olarak, örgütlülük bilincini sürekli zinde tutarak, zirve hedefimizi gerçekleştirmek için bu anlayışla mücadelemizi sürdürdük. Hiçbir Konfederasyon ve Sendikanın cesaret edemediği Taşeron İşçilerin örgütlenmesine öncülük ettik, yılmadık, çabaladık, terledik ve sonuç aldık.

Taşeron işyerlerinde örgütlenmenin neredeyse imkansız bir hayal kabul edildiği şartlarda, asla azmimizi kaybetmedik. En ücra köşedeki taşeron işçisi bizi bekliyor diye inandık ve ona ulaştık. Çünkü sendikamızın 40 yıllık bilgi ve birikimi bize öncelikle mücadeleden yılmamayı, dirençli olmayı, asla yolu terketmemeyi  öğretmiştir. Onun içindir ki, 40. Yılda Türkiye Zirvesindeki yerimizi tahkim ettik, daha da sağlamlaştırdık.

Teşkilatların organları olan, yaşayan bir varlık olduğunu biliyoruz. Ülkemizin her bucağında var olan Sendikamızın her bir teşkilat birimi sorumluluklarını ihmal etmeden, verilen görevlerin yanı sıra, bölgesel ve yerel gerçeklere uygun yapılanmalarıyla teşkilatımızı güçlendirmişler ve zirveye taşınmamızda etkin rol almışlardır.

Biz, bu başarılarımızla daha fazla sorumluluk almamız gerektiğini biliyoruz. Geldiğimiz yerde sabit kalmak ve örgütsüz tüm işyerlerini de teşkilatımıza dahil etmek öncelikli hedeflerimizdendir.  Zaten sendikaların en temel varlık nedenlerinden birisi teşkilatlanma ve bunu sürekli hale getirmektir. Teşkilat ağımız ne kadar güçlü ve yaygın olursa, taleplerimizi o derece güçlü bir şekilde haykırır ve karşılık buluruz. Bu gerçeğin bilincinde olarak, kırk yıl önce birlik ve beraberlik bilinciyle başladığımız yürüyüşümüz daha da güçlü olarak geleceğe doğru yol alacaktır.

Diğer taraftan… Hayatın değişkenliği ve çeşitliliği içerisinde, yeni sorunlara karşı yeni çözümler üretirken, 40 yıl sonrasının yol haritasının da bu günlerden çizildiğinin farkında olmalıyız. Ve bu anlayışla, adımlarımızı sağlam, sağlıklı, aynı hedefe doğru atmak durumundayız.

Bizi bu günlere getiren en önemli amil: Birlik, beraberlik ve yılmadan mücadele etmektir. Yarınlara da bu anlayışla gideceğiz. Haklarımız için emek ve alınteri sarfetmek, “önce insan” olduğumuzu unutmamakla başlar.

Bu bilinçle nice 40 yıllara hep birlikte…

 

Kaynak: Halil ÖZDEMİR, “Sorumluluğumuzun Farkındayız…”, HİZMET-İŞ Sendikası (Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası Üç Aylık Yayın Organı – Yaygın Süreli Yayını, ISSN:1306-3650, Yıl:28, Dönem:2018-I-II, Sayı:153