Ana Sayfa » Makaleler » Eğitim’le Donanarak Yol Almak…

Eğitim’le Donanarak Yol Almak…

İnsanın da kurumların da hayattaki varoluş mücadelesinde eğitimin rolü; bir bünyenin gıdaya duyduğu ihtiyaç gibidir. Organizmanın belli zaman dilimlerinde acil ihtiyaç hissettiği, verilmediği/alınmadığı takdirde vücudun iflasına neden olacak gıda ihtiyacı gibidir eğitim ihtiyacı. Kurumları oluşturan, geliştiren ve geleceğe taşıyan mensuplarının da eğitimle olan temasları ve kaliteleri o kurumun hayatiyetinin ve enerjisinin göstergesidir.

En genel tanımıyla eğitimin; insanları ve kurumları geleceğe hazırlayacak donanımlara kavuşturmak olduğunu düşündüğümüzde, ne kadar hayati öneme haiz olduğunu anlamış oluruz.

Bildiğiniz gibi, açıklanan son istatistiklere göre (Temmuz 2017) sendikamız HİZMET-İŞ, iş kolumuzun, konfederasyonumuz HAK-İŞ’in ve ülkemizin en büyük Sendikasıdır. Büyüklüğümüz sadece sahip olduğumuz üye sayımızdan ileri gelmemektedir. Büyüklüğümüzün temel nedeni; sahip olduğumuz değerler, ilkeli ve tutarlı sendikacılık, mücadeleden vazgeçmeyen anlayışımızdır. Büyük sendika olmanın bizim üzerimize yüklediği sorumlulukların başında eğitim gelmektedir.

Sendikamızın her alanda olduğu gibi Eğitim alanında da diğer kurum ve sendikalarla mukayese edilemeyecek bir önceliği ve duyarlılığı vardır. Eğitime ayırdığımız kaynak, zaman, yer, malzeme ve elemanlarla önceliğimizi, duyarlılıklarımızı, kalitemizi ve farkındalığımızı ortaya koyuyoruz.  Çünkü bir özdeyişte ifade edildiği gibi; “işleriniz iyi gidiyorsa, eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına.” Onun için biz, şartlarımız ne olursa olsun eğitime ayırdığımız kaynaklarımızın boşa gitmeyeceğine inanıyoruz.

HİZMET-İŞ Sendikası olarak, başta Şube Yöneticilerimiz, Temsilcilerimiz, Şube ve İl Çalışanlarımızla birlikte tüm üyelerimizin aynı değerler etrafında kümelendiği ve kurumsal donanımlarını yükselttikleri bir Eğitim Programını gerçekleştiriyoruz.  Sendikamızın Eğitim ve Sosyal İşler’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, adeta bir Eğitim Kurumu gibi alt birimleriyle tüm mensuplarına yönelik eğitim ihtiyaç ve taleplerini gidermek ve gerçekleştirmek için programlar hazırlamıştır.

Dört yılı kapsayan Faaliyet Dönemine (2015-2019) yayılarak uygulamaya koyduğumuz eğitimlerimizi;  İşyeri eğitimleri, Taşeron üyelerimize yönelik eğitimler, Şube ve İl Başkanlıklarımız çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitimler ile Şube Yöneticileri, Temsilciler ve Komitelerimize yönelik Bölgesel Eğitimler olmak üzere sınıflandırarak ve ayrı programlar icra ederek sürdürüyoruz. Mart 2017 ayından itibaren başlamış olduğumuz Şube Yöneticileri, Temsilciler ve Komitelerimize yönelik eğitim programlarımızı da önümüzdeki yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz.  Uygulamaya koymuş olduğumuz eğitim modelimizde; sendikamızın danışman ve uzmanlarıyla ihtiyaç hissedilen konular anlatılmakta, müzakere edilmektedir.

Eğitim programlarımızla bir yandan eğitim olarak gruplar halinde bir araya gelirken; diğer taraftan HİZMET-İŞ ailesinin fertlerinin birbirleriyle yakın iletişimlerini de sağlamayı amaçlıyoruz. HAK-İŞ üst kimliği altında ortak bir sendikal kültür ve dilin oluşması ve yaygınlaşması, Değerlerimizin tahkim edilmesi ve korunması Eğitim Felsefemizin temelini oluşturmaktadır.

Dünya eğitim literatüründe “yaşam boyu eğitim” olarak yer alan eğitim felsefesi, aslında bizim kültürümüzde “bilenlerle bilmeyenlerin bir olmayacağı” ölçüsüyle üzerimize bir borç olarak yüklenmiştir. Bu ölçüyü sendikal alana taşıyarak, bilginin gücüyle tüm sendikal faaliyetlerimizin kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz.

Temel ilkemiz olan “Önce İnsan Önce Emek”e bağlı olarak eğitimde önümüze aldığımız “Eğitilmeyen Öğütülür” ilkemiz, olduğumuz yerde kalmamamız, her an daha ileri mesafeleri katetmemiz gerektiğini bize ilzam etmektedir.

Biz; eğitimin kalitesinin örgütlenmenin kalitesine yansıdığına inanıyoruz. Onun için de eğitimli kadrolarla örgütlenmenin sendikal harekete ivme kazandıracağını düşünüyor ve görüyoruz.

Türkiye’nin en büyük sendikası olmak, aynı zamanda eğitimde de seviye ve kalitenin öne çıktığı kadrolarla mücadeleyi gerekli kıldığının altını çizmek istiyorum. Tüm eğitim faaliyetlerimiz bunun içindir.

Bu düşüncelerle eğitimle zenginleşmiş bir dönem diliyorum.

Kaynak: Mehmet KESKİN, “Eğitimle Yenilenerek Mücadeleye Devam…”, HİZMET-İŞ Sendikası (Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası Üç Aylık Yayın Organı – Yaygın Süreli Yayını, ISSN:1306-3650, Yıl:27, Dönem:2017-III, Sayı:152