Ana Sayfa » Makaleler » Av.Hüseyin ÖZ » DİJİTAL SENDİKACILIK

DİJİTAL SENDİKACILIK

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş süreci, ekonomik, siyasal ve sosyo-kültürel değişikliğe yol açmıştı.

İçinden geçmekte olduğumuz bilgi çağından dijitalleşmeye evrilen süreç içerisinde de pek çok değişime tanıklık ediyoruz.

Teknolojik gelişmeler mesafeleri azaltarak, insanlık tarihinde benzeri bulunmayan hızda değişim ve gelişmelere uyum sağlamamıza neden oluyor.

Dijitalleşmeyle birlikte asırlık alışkanlıklarımız yerini yeni alışkanlıklara bırakıyor. Kullandığımız araç gereçlerle birlikte kendimiz de dönüşüyoruz. Kendimizle birlikte iş yerlerimiz, kurumlarımız da yenileniyor.

Pandeminin etkisiyle hızlanan dijital dönüşüm süreciyle beraber kamu kurumlarından özel kuruluşlara tüm yapılanmalar stratejik yönetim, örgütsel iletişim, halkla ilişkiler alanlarındaki çalışmalarını dijital dünya ile uyumlu hale getirmeye başladılar.

Uluslararası kuruluşlar ve sermaye sahipleri yeni teknolojilerden nasıl yararlanıyorlarsa, sendikal hareketin de bu yeni durumu içselleştirmesi gerekir.

Bu noktada, sürekli gelişmeyi hedefleyen bir anlayışın sahibi olarak biz de teşkilat mensuplarımız ve personellerimizle bu dönüşüm sürecinin içinde yer alıyoruz. Teknolojik gelişmelere paralel olarak kendimizi sürekli yeniliyor, içinde bulunduğumuz çağın olanaklarından faydalanmaya çalışıyoruz.

Kamuoyunun ve üyelerimizin doğru ve gerçek bilgiye ulaşması için bir dizi ciddi adımlar attık. Kurumsal İletişim Daire Başkanlığımızı ve bünyesinde oluşturduğumuz ‘Çağrı Merkezi’miz ile ‘Sosyal Medya Birimi’mizi hizmete açtık. Çünkü içinde bulunduğumuz dijital çağda ‘hız’ kıymetli ve önemli hale geldi. Üyelerimizden gelen talepleri en hızlı ve tatmin edici şekilde karşılıyoruz.

Çağrı Merkezimize ulaşan tüm talepler teşkilatlananıma, toplu iş sözleşmesi ve hukuk dairelerim ve uzman ekiplerimiz tarafından hızlıca değerlendirmeye alınıyor.

Dijitalleşme geleneksel medya ile eğitimde de dönüştürdü. Klasik medya araçlarının kamuoyunu bilgilendirme hızı saatlerle ölçülebilirken, sosyal medyada bu süre artık saniyelerle ifade ediliyor.

Sosyal sendikacılığın gereklerinden olan ‘doğru bilgiye ulaşma’ hakkını tüm üyelerimiz ve sosyal paydaşlarımızla paylaşmak için azami çaba gösteriyoruz. Sosyal Medya ekibimizle bilgiyi kamuoyu, teşkilat mensuplarımız ve üyelerimizle daha hızlı paylaşıyor, dijital sosyal mecralardan yürütülen manipülatif hareketlere anında cevap verebiliyoruz.

Günümüzün teknolojik imkânları yeni bir öğrenme sürecini inşa etti.

Teşkilat mensuplarımızın pek çok konu hakkında bilgi alabileceği dijital ortamlar oluşturuyor, eğitimlerimizi sanal ortamlarda daha verimli olarak gerçekleştiriyoruz. Böylece teşkilatımız, zaman ve mekân sınırlaması olmadan istediği bilgiye kolaylıkla erişim sağlayabiliyor.

Kurumsal olarak teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek hızla uyum sağlamamız, pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemlerde çalışmalarımızı ara vermeden sürdürmemize olanak sağladı.

Bu süreçte çalışmalarımızı çevrimiçi platformlarda yürüttük. Üyelerimizle yüz yüze olamasa da dijital ortamlarda görüşmeler gerçekleştirerek daima bir arada olduk.

Öte yandan dijitalleşme sadece çağın getirdiği bir gereklilik değil, doğayı koruma bakımından da önemli bir konudur. Dijitalleşmenin en büyük faydalarından biri kâğıt kullanımını azaltarak çevrenin korunmasına yardımcı olmasıdır. E-posta kullanımının yaygınlaşması, elektronik Belge Yönetim Sistemi, e-arşiv ve e-fatura sistemine geçiş kâğıt kullanımını azaltıyor. Posta masrafları gibi giderleri düşürüyor. Dijital gelişmeler tüm kurumlara, hem mali açıdan hem de zamandan tasarruf etmelerini sağlayarak verimliliğin artırılması noktasında büyük katkı sunuyor.

Doğu zamanda doğru işe yatırım yaparak elektronik araçların yanı sıra dijital arşiv sistemini ilk hayata geçiren emek örgütlerinden birisiyiz. Kâğıt kullanımını en aza indirgeyerek çevre dostu politikalarımızı çeşitlendiriyoruz.

HİZMET-İŞ mücadele ve gelişimini akılcılık eksenine oturtmuştur.

Çağın olanaklarından faydalanırken geleceğin dijital sendikacılığını da imar ediyoruz.

Yakın gelecekte sendikalar artık birer siber örgütleyiciler haline gelecek.

Bu noktada teşkilat mensuplarımız ve çalışanlarımızın potansiyeline inanıyor, geleceğe olumlu bakıyoruz.

Sendikacılığın geleceği ve bu geleceğe uygun dijital sendikacılık konusunda model olmaya devam edeceğiz.