Ana Sayfa » Hakkımızda » TARİHÇE

TARİHÇE

HİZMET-İŞ (Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri) Sendikası 24 Ocak 1979 yılında kurulmuştur.

Dili, rengi, cinsiyeti, inancı ne olursa olsun, herkesin insanlık aleminin saygın bir bireyi olma hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir. Hizmetle emek arasında bir tamamlayıcılık olduğundan hareketle, ‘Önce İnsan Önce Emek’ sloganını benimsemiştir. 43 yıldır güçlenerek ve büyüyerek faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürmektedir.

Ulusal ölçekte HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı ve uluslararası alanda Kamu Hizmetleri Enternasyoneli – PSI (Public Services International) ve Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu – EPSU (European Federation of Public Services Unions) üyesi olan Sendikamız, Türkiye’de 20 numaralı Genel İşler İşkolu’nda faaliyet göstermektedir ve ağırlıklı olarak yerel yönetimlerde belediyelerde örgütlüdür.

ÜYE SAYIMIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince; “İşkollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2021 Temmuz ayı istatistikleri hakkında tebliğ” 30 Temmuz 2021 tarihinde Resmi gazetede yayımlandı.

HİZMET-İŞ SENDİKAMIZ TÜRKİYE BİRİNCİSİ: 238 BİN 860 ÜYE

Hizmet-İş Sendikamız Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olma yetkisini devam ettiriyor. Yayınlanan istatistiğe göre, HİZMET-İŞ Sendikamızın üye sayısı 238 bin 860 oldu.

13. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ (22-24 ŞUBAT 2019-KIZILCAHAMAM/ANKARA)

Sendikamızın 13. Olağan Genel Kurulu, 22-24 Şubat 2019 tarihlerinde Ankara / Kızılcahamam’da gerçekleştirildi ve sonrasında Genel Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı.

Buna göre;

Mahmut ARSLAN Genel Başkan
Av. Hüseyin ÖZ Genel Başkan Yardımcısı (Genel Başkan Vekili)
Celal YILDIZ Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler)
Halil ÖZDEMİR Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma)
Mehmet KESKİN Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler)

12.OLAĞAN GENEL KURULUMUZ (30-31 MAYIS 2015-KIZILCAHAMAM/ANKARA)

Sendikamızın 12. Olağan Genel Kurulu, 30-31 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara / Kızılcahamam’da gerçekleştirildi ve sonrasında Genel Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev dağılımı yapıldı.

Buna göre;

Mahmut ARSLAN Genel Başkan
Av. Hüseyin ÖZ Genel Başkan Yardımcısı (Genel Başkan Vekili)
Celal YILDIZ Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler)
Halil ÖZDEMİR Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma)
Mehmet KESKİN Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler)

Hizmet-İş Sendikası; 1979’dan bu yana; ülkemizin içinde bulunduğu siyasi, sosyal ve ekonomik değişim sürecinde Genel Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimlerin Sorunları, Çalışma hayatının bütününün, işkolumuzun ve toplumumuzun karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümü alanında kamuoyunu aydınlatıcı ulusal ve uluslararası yayın, seminer, konferans, sempozyum çalışmalarım başarı ile yürütmüş ve yürütmektedir. Bu sorunlara ilişkin yaklaşımlarım, çözüm önerilerim ilgili kesimlerle paylaşmaktadır.

Ayrıca; üyelerinin Türkiye ve dünyanın genel siyasi, sosyal ve ekonomik konjonktürü ile birlikte özelde işçi, işyeri-işletmelerde karşı karşıya bulundukları sorunların çözümüne yönelik Eğitim faaliyetleri ile sosyal ve kültürel faaliyetlerim kesintiye uğratmadan sürdürmektedir.

Hizmet-İş;

• “Önce İnsan Önce Emek”,

• “İlkeli, kararlı, onurlu, sorumlu sendikacılık”,

• “İmzamız işçinin kararıdır”

• “Geleceğimiz Hayallerimiz Kadardır”

• “Hakkın Bize Emanet”

• “Seni Sendika Korur”

• “Su temel bir insan hakkıdır; ticarileştirilemez!”

İlkeleri doğrultusunda kurulduğu günden bu yana ideolojik, çatışmacı ve alanından sapmış bulunan sendikal imajı silmeye, düzeltmeye ve yeni anlayışlar çerçevesinde gerçek konumuna oturtmaya çalışmış, bugün gelinen noktada oldukça önemli mesafeler almıştır.

Çalışma Hayatında sosyal diyaloğun sosyal taraflıktan sosyal ortaklığa dönüşmeye başladığı günümüzde HİZMET-İŞ, sosyal ortaklığın gereği olan sosyal sorumluluklarım üyelerine yönelik olarak sürdürmektedir.

HİZMET-İŞ; çalışma ilişkilerinde çatışmanın değil, karşılıklı çıkarların adil bir şekilde korunacağı diyalog ve uzlaşmanın esas olduğuna inanmaktadır. Çalışma barışı ve iş huzurunun çalışma hayatinin temel zemini olduğu düşüncesindedir.

HİZMET-İŞ; belediyelerin yerel kamu hizmeti sunan kurumlar olduğu bilinciyle, kaliteli hizmetin ücret sendikacılığının ötesinde üyelerini bilinçlendirmeyi, kültürel, sanatsal ve moral değerlerle motive etmeyi bir yükümlülük kabul etmektedir.

HİZMET-İŞ sendikacılığı; her türlü siyasal etki ve tepkinin üzerinde, tarafların çıkarlarım zedelemeyen ve kendisini işi-işletmesi ve emeğiyle bütünleştiren, üretimi, kaliteyi, verimliliği bir yaşama biçimi olarak benimseyen bir görev bilinciyle yapmaktadır.

HİZMET-İŞ; sorumluluk ve yükümlülüklerim’ fantezi, lüks ve kartvizite dönüştürmeden, üzerimize doğru gelen küresel dünyayı donanımlı karşılamak ve yeni endüstriyel ilişkileri sanal değişim sloganlarıyla değil, reel dönüşüm programlarıyla karşılama ve gereğin! yapma çizgisinde yerini almaktadır.

HAKKIN BİZE EMANET TEMALI ÖRGÜTLENME KAMPANYASI


Sendikamız HAK-İŞ/
HİZMET-İŞ‘in 35. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri 81 ilden gelen 5 bin taşeron işçinin katılımıyla Ankara’da coşkulu ve görkemli bir şekilde gerçekleştirildi. 25 Ocak 2014 tarihinde’de yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte “Hakkın Bize Emanet” temalı Sendikal Örgütlenme Kampanyamızın tanıtımı yapılarak startı verildi. Kampanyaya Belediye İşçileri, Taşeron İşçileri, Belediye Şirket İşçileri, Konut İşçileri, Genel Temizlik İşçileri ve Genel Hizmet İşçileri yoğun ilgi gösterdi.

Çalışma hayatımız, giderek tahammül edilemez bir Taşeron Sektörüne dönüşüyor.  Adeta 17 ve 18. yüzyılın köle tüccarlığı günümüzde yeniden diriltilmiştir. Hiçbir sosyal ve psikolojik sonuçları düşünülmeden, şehirlerimizin geleceğini inşa edecek, insanca yaşanabilecek il, ilçe ve beldelere 24 saat hizmet veren siz emekçileri sadece kâr unsuru ve ucuz emek olarak gören bu uygulama ne yazık ki hızla yayılmaktadır.

HİZMET-İŞ olarak kölelik sistemiyle eş değer bir hale gelen, kabul edilemez alt işverenlik uygulamasını teşvik eden politikaların terk edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bugün, yaklaşık 600 bin emekçi, güvencesiz koşullarda taşeron işçi olarak çalışmaktadır. Başta belediyeler olmak üzere kamu ve özel sektörde her geçen gün daha da yaygınlaşan taşeron işçilik uygulaması çalışma hayatının acil çözüm bekleyen, kangren olmuş en temel sorunudur. Örgütsüzlüğü, güvencesiz çalışmayı, kayıtdışılığı, kuralsızlığı tetikleyen, insan onuruna yaraşır düzgün iş tanımını yok sayan taşeron işçilik, çalışma hayatının dengelerini bozmakta, ekonomik ve sosyal olarak büyük bir tahribat meydana getirmektedir. Bu noktada temel referansımızın ILO sözleşmeleri olması gerekmektedir. Taşeron işçilerinin ücret alacakları, sendikal örgütlenme, senelik izinlerinin hak edilmesi ve kullanılması, kıdem tazminatı ve işverenlerin değiştiği durumlarda yaşanan mağduriyetlere ilişkin yasal düzenlemeler yeniden ele alınmalı ve güvencelere kavuşturulmalıdır.

Zorunluluk olmadıkça taşeron işçi çalıştırılmamalıdır. Taşeron işçilik istisnai bir uygulama olmalı, bu durumda da tüm hakları sağlanmalıdır. Taşeron işçilere kadro verilmelidir.

HİZMET-İŞ olarak; Hakk’ın ve Emanet’in ne olduğunu bilen bir sorumlulukla, Medeniyet bilincinden kaynaklanan misyonumuzla HAKKIN BİZE EMANET diyoruz. Bizler, yaşanabilir bir dünya için üzerimizdeki “medeniyet inşası”nın emekçileriyiz. Hayalini kurduğumuz medeniyet, çalışanların alınteri ve emeğiyle inşa edilecektir.

Kampanyamıza ilişkin güncel bilgi, belge ve görsellere web sitemiz FAALİYETLER / KAMPANYALAR menüsünden ve sosyal ağ hesaplarımızdan ulaşılabilmektedir.

12. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ… 

HİZMET-İŞ‘in 12. Olağan Genel Kurulu 45 Şube Başkanlığı, 7 İl Başkanlığı ve 2 Bölge Başkanlığı’ndan 288 delegenin katılımı ile Ankara/Kızılcahamam’da gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurulumuz, “Erdemli Bir Sendikal İnşa İçin… İŞKOLU ZİRVESİ’NDEN TÜRKİYE ZİRVESİNE” tema’sıyla büyük bir coşku, katılım, heyecan ve birlik- bütünlük içerisinde icra edilmiştir.

Genel Kurulumuzda ülkemizin, çalışma hayatının ve işkolumuzun sorunları ele alınmış, çözüm önerileri sunulmuş ve geleceğe dair projeksiyonlar ortaya konulmuştur.

Önceki genel kurulumuzda alınan Genel Kurul Kararları ayrıntılı olarak gözden geçirilmiş ve başarı ile uygulandığı gözlenmiştir. Sendikamızın istikrarla büyüyerek bugün ulaştığı 150 bin üyesi bu irade ve kararlılığın göstergesidir.

Önümüzdeki 13. faaliyet dönemine ilişkin de 28 maddelik yeni Genel Kurul Kararları Yol Haritası niteliğinde belirlenerek, Genel Kurul delegelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu kararlar da eylem planımız çerçevesinde aynı kararlılıkla uygulanarak yolumuza devam edeceğiz.

12. Olağan Genel Kurulumuzda alınan kararlar:

Kararlar Genel Çerçevesi:


1. ‘Önce İnsan Önce Emek’ anlayışı güçlendirilmelidir.2. Uluslararası Sendikal İşbirliği ve Dayanışma, Sendikal Hareketin Önceliğidir. Türkiye Politikaları:

3. Sivil, demokratik ve katılımcı anayasa Türkiye’nin ertelenemez ihtiyacıdır. Başkanlık sistemi de dahil, Türkiye yeni yüzyılda belirleyici bir bölgesel güç olarak yönetim sistemini tartışmalı ve yenilemelidir!4. Türkiye, dış politikada aktif ve güvenilir tavrını sürdürmelidir.5. Avrupa Birliği tam üyeliğinin gerçekleştirilmesi için çabalar hızlandırılmalıdır.

6. Küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı ve çevrenin korunması için politikalar geliştirilmelidir.

7. Temel bir insan hakkı olan suyun ticarileşmesinin önüne geçilmeli ve tüm insanlar suya doğrudan erişebilmelidir.

8. Ülke huzuruna yönelik her türlü tehdit ve terörün kaynağı kurutulmalıdır. Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için çözüm süreci sürdürülmeli, bölge insanı huzura kavuşmalıdır.

9. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu coğrafya dahil savaş ve çatışmalar bir an önce sona erdirilmeli, bölge ülkeleri huzur ve istikrara kavuşmalıdır.

Sosyal Politikalar: 


10. Kamu yönetimi düzenlemeleri, çağdaş belediyeciliği güçlendirmelidir.11. Sosyal koruma ve sosyal refah politikaları geliştirilmelidir.12. Taşeronlaşma, sendikal örgütlenmeye karşı tehdit olmaktan çıkarılmalıdır.

13. Kıdem tazminatı yeni güvencelerle güçlendirilmelidir.

14. Asgari ücret gerçekçi bir anlayışla,, asgari yaşam standardına uygun olarak belirlenmelidir.

15. İş Sağlığı ve Güvenliği’ne yönelik etkin ve kalıcı tedbirler alınmalı, çalışma ortamları daha güvenli hale getirilmeli, denetimlerde süreklilik esas olmalıdır!

16. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş sözleşmesi kanunu demokratik ve özgür sendikacılığı güçlendirecek şekilde güncellenmelidir.

17. Kamuda çalışan alt işveren/taşeron işçileri kamu kurumlarının daimi işçi kadrolarına geçirilmelidir.

18. 4857 sayılı İş kanunu hükümleri yenilenmeli ve etkin şekilde uygulanmalıdır.

19. Sosyal ortaklar ve sivil toplum örgütleri ile diyalog ve işbirliği kapsamlı olarak geliştirilmelidir.

20. Genel işler işkolunda daimi sosyal diyalog komitesi kurulmalıdır.

21. Eğitim, mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme güçlendirilmelidir.

22. Çocuk işçiliği sorunu ortadan kaldırılmalıdır.

23. Güçlü toplum inşası için aile yapımız güçlendirilmelidir.

24. Kadın Cinayetleri önlenmeli, işyerlerinde psikolojik taciz (mobing)’e karşı gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Sendikal Komitelerin Güçlendirilmesi:


25. Kadınların işgücü piyasasına girişlerini, karar alma mekanizmalarına katılımlarına yönelik çalışmalar artırılmalıdır.26. Gençliğin istihdamı artırılmalı ve sendikal bilinçlenmesi geliştirilmelidir.27. Engellilerin istihdamı ve sosyal hayata entegrasyonları artırılmalıdır.

28. Kültür-Sanat’ın sendikal hareketteki yeri yaygınlaştırılmalıdır.

TÜRK ÇALIŞMA HAYATINDA “İLKLER”E İMZA ATTIK

HİZMET-İŞ Sendikası çalışma hayatına katıldığı günden bu yana devamlı yeniliklerin, yeni hizmetlerin arayıcısı olmuş ve bunu üyelerine sunmuştur.

– Türkiye’de ilk defa Kapıcı ve Kaloriferci işçilerinin grevini HİZMET-İŞ SENDİKASI gerçekleştirmiştir. Ankara’da gerçekleştirilen grev sonrasında kapıcı ve kaloriferci (Konut İşçileri) haklarını almışlardır.

– Türkiye’de ilk defa büyükşehir grevini HİZMET-İŞ SENDİKASI yapmıştır. 1992 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesinde doğan TİS anlaşmazlığı sonucunda greve giden Hizmet-İş Sendikası 52 saat süren grev, grev öncesi şartların üstünde bir anlaşma ile sonuçlanmıştır.

– Hizmet-İş Sendikası Türkiye’de ilk defa bir Toplu İş Sözleşmesinde ‘Sağlıklı Yaşamı Teşvik Primi’ maddesiyle sigarayı bırakan işçilere teşvik primi verilmesini sağlamıştır.

– Hizmet-İş Sendikası çevreye gösterdiği duyarlılığı, düşünsel plandan, kağıt üzerine oradan da gerçeğe taşımıştır. İmzaladığı Toplu İş Sözleşmelerine ‘Hatıra Ormanlarının Kurulması’ maddesini geçirmeyi başaran Hizmet-İş Sendikası, ANKARA/Altındağ ve KONYA/Selçuklu Belediyeleri ile ortaklaşa Hatıra Ormanları kurmuştur.

– Mamak Belediye Başkanlığı ile imzaladığımız TİS metninde, ücret sendikacılığının ötesine geçen bir sendikacılık anlayışı ile, diğer hususlar yanında, Kadınlar Komitesinin Kurulması ve komitenin çalışmasına destek olunması hükmü yer almıştır. Yine, aynı TİS metni ile, ÖSS ve OKS sınavlarında ilk bine girenlere Cumhuriyet Altını verilmesi sağlanmıştır. İlaveten, küresel ısınmanın olumsuz etkileri ile mücadele amacıyla Hatıra Ormanlarının kurulması kararlaştırılmıştır.

Kurulduğu günden bu yana uyguladığı ilkeli, kararlı ve sorumlu sendikacılık çizgisini sürdüren Hizmet-İş Sendikası son yıllarda meydana gelen büyük değişimleri de yakından takip etmektedir. Bilgi çağı sendikacılığını, hizmet sendikacılığı ile süsleyen Hizmet-İş Sendikası bugün 28 Nolu İşkolu çalışanlarının sesi olmaya devam ederken, onlarında tek umudu haline gelmiştir.

HİZMET-İŞ Sendikası ayrıca yayınladığı eserlerle hem problemleri göz önüne sermekte, hem de sorunlara çözüm önerisi getirmektedir.

Özellikle merkeziyetçi anlayıştan kurtulamayan yerel yönetimler ve uygulana gelen ekonomi politikaları ile ilgili olarak çıkardığı eserler kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştır.

Uluslararası İlişkilerimiz

Hizmet-İş; ulusal sorumluluklarım reel politikalar çerçevesinde sürdürmesinin yanı sıra, uluslararası sorumluluk ve etkinliklerine de ağırlık vermektedir.

  1. ve son yapılan 10. Genel Kurul’da alınan “küresel dayanışmanın güçlendirilmesi” yönündeki karar doğrultusunda uluslararası ilişkilerini’ güçlendirerek sürdürmektedir.

HİZMET-İŞ; küresel sermayenin uluslararası dolaşım ve birliktelikleri hızlandırdığı bir çağda bu sürece, emeğin uluslararası dayanışmanın zorunluluğuna inanarak katılmaktadır. Küresel sendikal işbirliğinin hedefleri belirgin ve mücadele yöntemleri tayin edilmiş bir zemine oturtulmasının gerekli olduğu düşüncesindedir.

Uluslararası ilişkilerde; karşılıklı bilgi ve deneyim değişimini daha verimli kılacak, dayanışmayı bu temelde güçlendirecek bir işbirliği arayışım sürdürmektedir. Bölgemizde ve Avrupa’da faaliyet gösteren sendikaların deneyimlerinden karşılıklı yararlanma cabası içerisindedir. Bu bağlamda; Orta Asya, Kafkaslar, Güneydoğu Avrupa ve Afrika’da faaliyet gösteren çok sayıda sendika ile ikili işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır.

Uluslararası işbirliği ve mücadelesinde Dünya ve Avrupa Sendikaları ile ilişkilerim yasal çerçevelerde pekiştirmek isteyen Hizmet-İş; Haziran 2007’den itibaren Uluslararası Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (PSI) ve Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (EPSU) üyesidir.

EPSU ve PSI’ya üyelik amacımız, başta ülkemizdeki sendikalar olmak üzere, dünya sendikaları arasındaki işbirliği alanlarım genişletmek ve dayanışma ruhunu güçlendirmektir.

HİZMET-İŞ; küreselleşme sürecinin hızlandırdığı uluslar arası işbirliklerini önemsemektedir. EPSU ve PSI üyeliği sürecinde uluslar arası sendikal harekete katkıya her açıdan hazırdır. Üyesi bulunduğumuz HAK-İŞ Konfederasyonu ile birlikte, Avrupa Birliği ve tüm çağdaş dünya ile ortak insanlık değerlerim paylaşmaktayız.

Bu eksende; demokrasi, insan hakları, özgürlükler, sosyal adalet, eşitlik ve sosyal refahın geliştirilip yaygınlaştırılması hedeflerimiz arasındadır.

Hizmet-İş aynı zamanda “küreselleşme ile yerelleşmenin aynı çizgide örtüşeceği değerler skalasını özümsemiş, yukarıda belirttiğimiz bu değerlerin paylaşımı ve güçlendirilmesi konusunda katkıda bulunmak istemektedir.

  • HİZMET-İŞ,PSI, EPSU ve benzeri uluslararası örgütlere üye olmaya ve üye olmanın gerekliliklerini yerine getirmeye her açıdan hazırdır. HİZMET-İŞ Sendikası ve üyesi bulunduğu HAK-İŞ Konfederasyonu, Avrupa Birliği ve tüm modern dünya ile ortak insanlık değerlerini paylaşmaktadır. Demokrasi, insan hakları, adalet, eşitlik, sosyal refah ve özgürlüklerin geliştirilip genişletilmesi en önemli hedeflerimiz arasındadır. Aynı zamanda biz, yerel, ulusal değerlerimize bağlı, milli kimliğimizle insanlık alemine, az önce belirttiğimiz değerlerin güçlendirilmesi konusunda katkıda bulunmak istemektedir.

Sendikamızın Üyelik Başvurusuna PSI’dan Olumlu Cevap başlıklı habere buraya tıklayarak ulaşılabilir

İşbirliği Anlaşmalarımız:

Başta PSI ve EPSU olmak üzere; Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek Gürcistan, Moldovya, Özbekistan, Mısır, Makedonya, Moritanya, Sudan ve Rusya’da Genel İşler İşkolu’nda örgütlü sendikalar ile sıkı bir işbirliği içinde olan Sendikamız, karşılıklı ziyaretler ile aradaki bağları güçlendirmeye çalışmaktadır.

20 Aralık 1993: Sendikamız ile Azerbaycan Yerli Sanayi ve Komünal Maişet İşçilerinin Hemkârlar İttifak Respublika Komitesi arasında Ankara’da imzalanmıştır.

16 Ekim 1995: Sendikamız ile Rusya Yerel Sanayiciler ve Kamu Hizmetleri İşçileri Sendikası arasında 15 Nisan 1996 tarihinde Ankara’da imzalanan işbirliği anlaşması yenilenmiştir.

27 Ekim 2001: Sendikamız ile Özbekistan Aydınlatma, Eşya Sanayi ve Tüketim Hizmetleri Çalışanları Sendikası arasında işbirliği anlaşması imzalanmıştır.

15 Haziran 2005: Sendikamız ile Gürcistan Kamu Hizmetleri Yerel ve Hizmet Endüstrisi Çalışanları Sendikası arasında Ankara’da imzalanmıştır.

15 Haziran 2005: Sendikamız ile Arnavutluk Sivil Savunma Çalışanları Sendikası Federasyonu arasında Ankara’da imzalamıştır. Sendikamız, 2007 yılı içerisinde Makedonya, Mısır ve Sudan’da örgütlü bulunduğu Genel İşler (temel kamu hizmetleri) işkolunda faaliyet gösteren 3 ayrı sendika ile işbirliği anlaşması imzalayarak uluslararası ilişkiler ağını genişletmeyi sürdürdü:

21 Kasım 2007: Sendikamız ile Mısır Arap Cumhuriyeti Genel Kara Taşımacılığı Çalışanları Sendikası (GTU) arasında imzalanmıştır.

26 Kasım 2007: Sendikamız ile Makedonya Cumhuriyeti Yerel Yönetimler ve Kamu İşletmeleri Çalışanları Sendikası (UPOZ) arasında imzalanmıştır.

27 Kasım 2007: Sendikamız ile Sudan Cumhuriyeti Toplu Ulaşım ve İletişim Danışma Konseyi Çalışanları Sendikası arasında imzalanmıştır.

30 Haziran 2008: Sendikamız ile Bosna-Hersek Federasyonu’nda kamu hizmetleri alanında faaliyet gösteren Kamu Çalışanları Sendikası ve Kamu İşletmeleri İşçileri Bağımsız Sendikası ile iki ayrı işbirliği anlaşması imzalanmıştır.

25 Ocak 2009: 30. Kuruluş Yıldönümü Etkinliklerimiz için Ankara’ya gelen Moldova Kamu ve Toplum Hizmetleri İşçileri Sendikası (SINDASP) heyeti işbirliği anlaşması imzalanmıştır.

26 Ocak 2009: 30. Kuruluş Yıldönümü Etkinliklerimiz için Ankara’ya gelen Azerbaycan Su Teserrifatı İşçileri Hemkârlar İttifakı Respublika Komitesi ile işbirliği anlaşması imzalanmıştır.

29 Ekim 2009: 25-29 Ekim 2009 tarihleri arasında Moldova’ya gerçekleştirilen çalışma ziyareti programının son gününde Sendikamız HİZMET-İŞ ile Moldova Sosyal Hizmetler ve Üretim İşçileri Sendikası (SINDINDCOMSERVICE) arasında ikili işbirliği anlaşması imzalanmıştır.

13 Kasım 2009: Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in daveti üzerine Ankara’ya gelen gelen Moritanya Milli Sendikalar Konfederasyonu (CNTM) Genel Sekreteri Mohamed Ahmed Ould SALEK’in Genel Merkezimizi ziyareti esnasında Sendikamız HİZMET-İŞ ile Moritanya Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası (SLTCL) arasında ilişkilerin her alanda geliştirilmesini öngören işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma metnini Sendikamız HİZMET-İŞ adına Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN, SLTCL adına ise Moritanya Milli Sendikalar Konfederasyonu (CNTM) Genel Sekreteri Mohamed Ahmed Ould SALEK imzalamıştır.

 25 Şubat 2010:  Çalışma ziyareti için Sudan’a giden Sendikamız HİZMET-İŞ ile Sudan-Kızıldeniz Vilayeti Genel İşçileri Sendikası arasında ikili işbirliği anlaşması Hartum’da imzalanmıştır. İşbirliği anlaşması metnini Sendikamız adına Genel Sekreterimiz Devlet SERT, Kızıldeniz Vilayeti Genel İşçileri Sendikası adına ise Osman Mohammed BALİD imzalamıştır. 

26 Şubat 2010: Çalışma ziyareti için Sudan’a giden Sendikamız HİZMET-İŞ ile Sudan Kamu Hizmetleri ve İdare Çalışanları Sendikası arasında ikili işbirliği anlaşması Hartum’da imzalanmıştır. İşbirliği anlaşması metnini Sendikamız adına Genel Sekreterimiz Devlet SERT, Sudan- Kamu Hizmetleri ve İdare Çalışanları Sendikası adına ise Genel Başkan Adem Tayyib BUROF imzalamıştır. 

27 Şubat 2010: Çalışma ziyareti için Sudan’a giden Sendikamız HİZMET-İŞ ile Sudan Su, İnşaat, Yol ve Konut Sendikası arasında ikili işbirliği anlaşması Hartum’da imzalanmıştır. İşbirliği anlaşması metnini Sendikamız adına Genel Sekreterimiz Devlet SERT, Sudan Su, İnşaat, Yol ve Konut Sendikası adına ise Genel Başkan Haroun Mohamed SHAGAF imzalamıştır. 

09 Mart 2010: Sendikamız HİZMET-İŞ ile Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kıbrıs Kamu-Sen) arasında ikili işbirliği anlaşması Girne’de imzalanmıştır. İşbirliği anlaşması metnini Sendikamız adına Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN, Kıbrıs Kamu-Sen adına ise Genel Başkan Mehmet ÖZKARDAŞ imzalamıştır. 

26 Mart 2010: Sendikamız HİZMET-İŞ’in Suriye’ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti esnasında, Sendikamız ile Suriye Kamu Hizmetleri İşçileri Sendikaları Meslek Birliği arasında ikili işbirliği anlaşması Şam’da imzalanmıştır. İşbirliği anlaşması metnini Sendikamız adına Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN, Suriye Kamu Hizmetleri İşçileri Sendikaları Meslek Birliği adına ise Genel Başkan Nebil EL-AKİL imzalamıştır.

 24 Temmuz 2011: Sendikamız HİZMET-İŞ’in 11.Olağan Genel Kurulu’na katılan Arnavutluk Kamu Hizmetleri ve Devlet İdareleri Çalışanları Sendikası ile Sendikamız arasında ikili işbirliği anlaşması Ankara’da imzalanmıştır. İşbirliği anlaşması metnini Sendikamız adına Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN, Arnavutluk Kamu Hizmetleri ve Devlet İdareleri Çalışanları Sendikası adına ise Genel Başkan Entela HYSENLLARI imzalamıştır. Bu anlaşma, eğitim semineri esnasında 18.05.2012 tarihinde Ankara’da yenilenmiştir.

  24 Temmuz 2011: Sendikamız HİZMET-İŞ’in 11.Olağan Genel Kurulu’na katılan Arnavutluk Bağımsız Yerel Yönetimler, Savunma ve Emniyet Sendikası ile Sendikamız arasında ikili işbirliği anlaşması Ankara’da imzalanmıştır. İşbirliği anlaşması metnini Sendikamız adına Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN,  Arnavutluk Bağımsız Yerel Yönetimler, Savunma ve Emniyet Sendikası adına ise Genel Başkan Skender HAROKU imzalamıştır. 

  24 Temmuz 2011: Sendikamız HİZMET-İŞ’in 11.Olağan Genel Kurulu’na katılan Kosova İskan ve Kamu Hizmetleri Bağımsız Sendikası (SPVKBK) ile Sendikamız arasında ikili işbirliği anlaşması Ankara’da imzalanmıştır. İşbirliği anlaşması metnini Sendikamız adına Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN, SPVKBK adına ise Genel Başkan Halil BERISHA imzalamıştır.

  24 Temmuz 2011: Sendikamız HİZMET-İŞ’in 11.Olağan Genel Kurulu’na katılan Portekiz Ulusal Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası (STAL) ile Sendikamız arasında ikili işbirliği anlaşması Ankara’da imzalanmıştır. İşbirliği anlaşması metnini Sendikamız adına Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN, STAL adına ise Genel Başkan Francisco BRAZ imzalamıştır.

 24 Ocak 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Sendikamız HİZMET-İŞ’in 34. Kuruluş Yıldönümü Etkinliklerinin sonunda Sendikamız HİZMET-İŞ ile 17 ülkeden 18 sendika arasında ikili işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır. 25.01.2013 tarihinde Ankara’da imzalanan bu işbirliği anlaşmalarıyla Sendikamız HİZMET-İŞ’in bölgesel ve küresel vizyonu geniş bir coğrafyaya taşınmıştır. Bahse konu işbirliği anlaşmlarına ilişkin özet bilgiler şöyledir:         

ARNAVUTLUK – 25 Ocak 2013: Sendikamız HİZMET-İŞ ile Arnavutluk İnşaat, Kağıt, Ağaç ve Kamu Altyapı İşçileri Federasyonu arasında Ankara’da imzalanmıştır. İşbirliği anlaşması metnini Sendikamız adına Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN, Arnavutluk İnşaat, Kağıt, Ağaç ve Kamu Altyapı İşçileri Federasyonu adına ise Genel Sekreter Blerina HASANI imzalamıştır.

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ – 25 Ocak 2013: Sendikamız HİZMET-İŞ ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden Ulusal Petrol, Enerji, Su ve Kimya Endüstrisi Federasyonu (FNPEC) arasında Ankara’da imzalanmıştır. İşbirliği anlaşması metnini Sendikamız adına Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN,  Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden Ulusal Petrol, Enerji, Su ve Kimya Endüstrisi Federasyonu (FNPEC) adına ise Genel Sekreter Kasongo Muhala GILLES imzalamıştır.

 FAS – 25 Ocak 2013: Sendikamız HİZMET-İŞ ile Fas’ dan Belediye Çalışanları ve Kamu Hizmetleri Sendikası arasında Ankara’da imzalanmıştır. İşbirliği anlaşması metnini  Sendikamız adına Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN,  Fas’ dan Belediye Çalışanları ve Kamu Hizmetleri Sendikası adına ise Yönetici Rachid ABOUTAIEB imzalamıştır.

IRAK – 25 Ocak 2013: Sendikamız HİZMET-İŞ ile Irak Sosyal Hizmetler ve Turizm Sendikası arasında Ankara’da imzalanmıştır. İşbirliği anlaşması metnini  Sendikamız adına Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN, Irak Sosyal Hizmetler ve Turizm Sendikası (ISSTTU) adına ise Genel Sekreter Jabbar JASIM imzalamıştır.

İRAN – 25 Ocak 2013: Sendikamız HİZMET-İŞ ile İran İslam Cumhuriyeti’nden Su ve Elektrik İşçileri Sendikası (WETU) arasında Ankara’da imzalanmıştır. İşbirliği anlaşması metnini  Sendikamız adına Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN,  İran İslam Cumhuriyeti’nden Su ve Elektrik İşçileri Sendikası (WETU)  adına ise Genel Başkan Yardımcısı Mehdi GHBAEI imzalamıştır.

MALAVİ – 25 Ocak 2013: Sendikamız HİZMET-İŞ ile Malavi ‘den Malavi Su işçileri Sendikası arasında Ankara’da imzalanmıştır. İşbirliği anlaşması metnini  Sendikamız adına Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN,  Malavi ‘den Malavi Su işçileri Sendikası adına ise Genel Sekreter James Maulana Ahmad MONJEZA imzalamıştır.

MISIR – 25 Ocak 2013: Sendikamız HİZMET-İŞ ile Mısır Arap Cumhuriyeti’nden Genel Kamu İşletmeleri İşçileri Sendikası (G.T.U.P.U.W.) arasında Ankara’da imzalanmıştır. İşbirliği anlaşması metnini  Sendikamız adına Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN,  Mısır Arap Cumhuriyeti’nden Genel Kamu İşletmeleri İşçileri Sendikası(G.T.U.P.U.W.) adına ise Genel Başkan Maher HEZAIMA imzalamıştır.

MORİTANYA – 25 Ocak 2013: Sendikamız HİZMET-İŞ ile Moritanya ‘dan Ulusal Su ve Enerji Sendikası (NTUWE) arasında Ankara’da imzalanmıştır. İşbirliği anlaşması metnini  Sendikamız adına Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN,  Moritanya ‘dan Ulusal Su ve Enerji Sendikası (NTUWE) adına ise Genel Sekreter Cheikh Baye ELEYOU imzalamıştır.

 NİJERYA – 25 Ocak 2013: Sendikamız HİZMET-İŞ ile Nijerya ‘dan Birleşik Kamu İşletmeleri, Memur, Tekniker ve Dinlenme Hizmetleri Çalışanları Sendikası (AUPCTRE) arasında Ankara’da imzalanmıştır. İşbirliği anlaşması metnini  Sendikamız adına Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN,  Nijerya ‘dan Birleşik Kamu İşletmeleri, Memur, Tekniker ve Dinlenme Hizmetleri Çalışanları Sendikası (AUPCTRE) adına ise Genel Başkan Yardımcısı Mohammed Aminu YUSUF imzalamıştır.

PAKİSTAN – 25 Ocak 2013: Sendikamız HİZMET-İŞ ile Pakistan’dan Pakistan İşçi Federasyonu – Yerel Hizmetler Bölümü (P.W.F.L.B.S.) arasında Ankara’da imzalanmıştır. İşbirliği anlaşması metnini  Sendikamız adına Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN, Pakistan’dan Pakistan İşçi Federasyonu – Yerel Hizmetler Bölümü (P.W.F.L.B.S.) adına ise Genel Sekreter Zahoor AUAN imzalamıştır.

RUANDA – 25 Ocak 2013: Sendikamız HİZMET-İŞ ile Ruanda Enerji, Su ve Sanitasyon Sendikası (SYPELGAZ) arasında Ankara’da imzalanmıştır. İşbirliği anlaşması metnini Sendikamız adına Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN, Ruanda’dan Ruanda Enerji, Su ve Sanitasyon Sendikası (SYPELGAZ) adına ise Genel Sekreter Pascasie NYIRABISABO imzalamıştır.

SENEGAL – 25 Ocak 2013: Sendikamız HİZMET-İŞ ile Senegal Bağımsız Su Çalışanları Sendikası (SAT-SDE) arasında Ankara’da imzalanmıştır. İşbirliği anlaşması metnini  Sendikamız adına Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN,  Senegal Bağımsız Su Çalışanları Sendikası (SAT-SDE) adına ise Genel Sekreter Elimane DIOUF imzalamıştır.

SOMALİ – 25 Ocak 2013: Sendikamız HİZMET-İŞ ile Somali Orman, Tarım ve Su Çalışanları Sendikası (SPAWWU) arasında Ankara’da imzalanmıştır. İşbirliği anlaşması metnini  Sendikamız adına Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN,  Somali Orman, Tarım ve Su Çalışanları Sendikası (SPAWWU) adına ise Genel Sekreter Hashim Sheikh ABDINOOR imzalamıştır.

SUDAN – 25 Ocak 2013: Sendikamız HİZMET-İŞ ile Sudan Su, İnşaat, Yol ve Konut Sendikası arasında Ankara’da imzalanmıştır. İşbirliği anlaşması metnini  Sendikamız adına Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN,  Sudan ‘dan Sudan Su, İnşaat, Yol ve Konut Sendikası adına ise Genel Başkan Haroun Mohamed SHAGAF imzalamıştır.

TANZANYA- 25 Ocak 2013: Sendikamız HİZMET-İŞ ile Tanzanya Yerel Yönetim İşçileri Sendikası (TLGWU) arasında Ankara’da imzalanmıştır. İşbirliği anlaşması metnini  Sendikamız adına Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN,  Yerel Yönetim İşçileri Sendikası (TLGWU) adına ise Genel Başkan Alhaj A.SULAIMAN imzalamıştır.

 25 Ocak 2013: Sendikamız HİZMET-İŞ ile Tanzanya – Zanzibar’dan Yerel Yönetim İşçileri Sendikası (ZALGWU) arasında Ankara’da imzalanmıştır. İşbirliği anlaşması metnini  Sendikamız adına Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN, Zanzibar Yerel Yönetim İşçileri Sendikası (ZALGWU) adına ise Genel Başkan Ali Ali MAKAME imzalamıştır.

 UGANDA – 25 Ocak 2013: Sendikamız HİZMET-İŞ ile Uganda Kamu Hizmetleri Sendikası arasında Ankara’da imzalanmıştır. İşbirliği anlaşması metnini Sendikamız adına Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN, Uganda Kamu Hizmetleri Sendikası adına ise Genel Başkan Namirembe Agath AREMBE imzalamıştır.

YEMEN – 25 Ocak 2013: Sendikamız HİZMET-İŞ ile Yemen ‘den Su ve Çevre Çalışanları Sendikası arasında Ankara’da imzalanmıştır. İşbirliği anlaşması metnini  Sendikamız adına Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN,  Yemen ‘den Su ve Çevre Çalışanları Sendikası adına ise Genel Başkan Fuad Ahmed SALIH imzalamıştır.

 ZAMBİYA – 25 Ocak 2013: Sendikamız HİZMET-İŞ ile Zambiya ‘dan Ulusal Kamu Hizmetler Çalışanları Sendikası arasında Ankara’da imzalanmıştır. İşbirliği anlaşması metnini  Sendikamız adına Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN,Zambiya ‘dan Ulusal Kamu Hizmetler Çalışanları Sendikası adına ise Genel Sekreter Yardımcısı Cosmas MUKUKA imzalamıştır.

          FAS – 13 Aralık 2014: Sendikamız HİZMET-İŞ ile Fas’tan Ulusal Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası arasında Rabat’ta imzalanmıştır. İşbirliği anlaşması metnini  Sendikamız adına Genel Mali Sekreterimiz Fahrettin KÜTÜKÇÜ, Fas Ulusal Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası adına ise Genel Başkan Abdelaziz AZZABI imzalamıştır.

          RUSYA – 31 Mayıs 2015: Sendikamız HİZMET-İŞ ile Rusya Federasyonu’ndan Tüm Rusya Devlet ve Kamu Çalışanları Sendikası arasında Ankara’da imzalanmıştır. İşbirliği anlaşması metnini Sendikamız adına Genel Başkanımız Mahmut ARSLAN, Tüm Rusya Devlet ve Kamu Çalışanları Sendikası adına Genel Başkan Yardımcısı Elena V. DARMENKO imzalamıştır.

 Başta PSI ve EPSU olmak üzere; Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek Fas, Gürcistan, Irak, İran, KKTC, Kongo, Kosova, Makedonya, Malavi, Mısır, Moldovya, Moritanya, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Portekiz, Ruanda, Rusya, Senegal, Somali, Sudan, Suriye, Tanzanya, Uganda, Yemen ve Zambiya’da kamu hizmetleri sektöründe, özellikle yerel kamu hizmetleri alanında (Genel İşler İşkolu’nda) örgütlü sendikalar ile sıkı bir işbirliği içinde olan Sendikamız, karşılıklı ziyaretler ile aradaki bağları güçlendirmeye çalışmaktadır.

Bunun bir yansıması olarak Sendikamız, 16 Haziran 2005 tarihinde Ankara’da Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, KKTC, Özbekistan ve Rusya’dan gelen sendikacıların ve uzmanların katılım ve katkılarıyla “Yerel Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması ve Yerel Yönetimlerde Özelleştirme (su, temizlik, ulaşım)” konulu bir uluslararası konferans gerçekleştirmiştir.

Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde Genel Hizmetler (Yerel Kamu Hizmetleri) İşkolu’nda örgütlü sendikalar arasında diyalog ve işbirliği imkanlarının geliştirilmesi amacıyla tertiplediğimiz, bilgi, belge ve sunumları Türkçe, Arnavutça, İngilizce ve Rusça dillerinde kitaplaştırdığımız söz konusu konferanstan küresel işbirliğinin güçlendirilmesi karan çıkmıştır ve bu karar sonuç bildirgesinde şu şekilde ifade edilmiştir:

Sendikalar, küresel işbirliğini güçlendirmeli, yeni işbirlikleri kurmalıdır. Bütünleşen mal-hizmet ve sermaye piyasaları, yaygınlaşan yatırım göçleri, taşeronlaştırmalar ve geçici istihdam işçilerin grev haklarım tehdit etmekte, grevi etkisizleştirmektedir. Bu anaforu aşmak için işçi hareketi küresel bir bütünlük içerisinde olmalıdır.

Projelerimiz

Sendikamız HİZMET-İŞ; Genel kurullarımızda alınan kararlarda “insani kalkınmaya hizmet edecek inisiyatifler üstlenme”, “yerel yönetimlerin kamusal çıkarlar temelinde güçlendirilmesini sağlayacak öneri ve projeler geliştirme”, “dünyadaki başarılı yerel yönetim uygulamalarının Türkiye’ye aktarılması”, “gerektiği hallerde yerinde bilgi toplanabilmesi ve uygulamaların bizzat tecrübe edilmesi, “küresel sendikal dayanışmasının zorunluluğu”, “dış ilişkilerde karşılıklı bilgi alışverişini ve tecrübe değişimini daha verimli kılacak, dayanışmayı bu temelde güçlendirecek bir işbirliği”, “Avrupa sosyal modelinin en güçlü aktörleri arasında yer alan ve genel işkolunda faaliyet gösteren sendikaların deneyimlerini kendi deneyimlerine katarak sinerji oluşturma”, “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin geniş çaplı siyasi, ekonomik ve sosyal etkileri bulunan bir süreç olarak gözlemlenmesi/değerlendirilmesi”, “Avrupa Birliği’nin ve AB-Türkiye ilişkilerinin titizlikle takip edilmesi”, “eğitim faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve bunun kurumsal bir karaktere kavuşturulması” vurguları yapılmıştır. Sendikamız yukarıda işaret edilen kararlar bağlamında Avrupa Birliğince finanse edilen projelerde doğrudan yer almaktadır.

Bu Bağlamda, ilk projemiz Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Türkiye İş Kurumu tarafından yönetilen, Aktif İşgücü Programları Projeleri (AİPP) – Yeni Fırsatlar Hibe kapsamında, Sendikamız ile Kağıthane Belediyesi tarafından 2004-2006 yılları arasında İstanbul’da 250 konut işçisine ve işsizlere yönelik olarak yürütülen Konut Teknisyenliği Mesleki Eğitim Projesidir.

Projemiz % 99.20 başarı oranı ile sonuçlandırılmış ve Türk Meslekler Sözlüğü’ne ‘Konut Hizmetleri Görevlisi ‘ olarak yeni bir meslek tanımı eklenmesi sağlanmıştır.

Konut Teknisyenliği Mesleki Eğitim Projesi’nde kazandığımız bilgi, birikim ve deneyim ile Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı tarafından yürütülen 2 (iki) yeni proje daha Sendikamız tarafından 2006-2007 döneminde başarılı ile tamamlanmıştır.

Afet Stratejisi İşletim Paketi Yöneticisi Eğitim Projesi (ASJIP) adını taşıyan faaliyet, Kasım 2006 tarihinden itibaren 8 ay boyunca dünyanın en önemli metropollerinden İstanbul’da, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve iştirakçisi İETT ile sosyal diyalogu yerel düzeyde geliştirmek amacıyla uygulanmıştır. İETT şoförleri yoğun stres altında görevlerini ifa etmeye çalışmaktadır. Proje kapsamında 200 İETT şoförüne güvenli sürüş teknikleri, iş sağlığı ve güvenliği, stres yönetimi, haritalama bilgisi, ilk yardım konularında teorik ve pratik eğitim verilerek “Afet Müdahale Elemanı” niteliğine kavuşmaları da sağlanmıştır.

“Yenileşme ve Değişim İçin Türkiye’de Sosyal Diyalogun Güçlendirilmesi Hibe Programı” kapsamında tamamladığımız diğer bir faaliyetimiz ise “İşsizlikle Mücadelede Yerel Yönetimler İle Sosyal Ortaklıklar Kurma Projesi “adı altında Denizli’de, Denizli Belediyesi ve diğer yerel aktörlerle işbirliği anlayışı içerisinde 2007 yılında tamamlanmıştır.

“Yenileşme ve Değişim İçin Türkiye’de Sosyal Diyalogun Güçlendirilmesi Hibe Programı” kapsamında Sendikamız “proje ortağı kurum” sıfatıyla yer aldığı diğer sosyal diyalog projeleri ise şunlardır:

– Kocaeli’de Yerel İş Barışı Projesi,

– İstanbul’da Eğitim ve İstihdam Odaklı İşbirliği Modeli Geliştirme Projesi ve

– Kırşehir’de Eğitimli ve Diyalog İçinde Bir Yarın İçin Projesi.