Ana Sayfa » Haberler » SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNDEKİ TEK TARAFLI DEĞİŞİKLİĞİNE DAVA AÇTIK

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNDEKİ TEK TARAFLI DEĞİŞİKLİĞİNE DAVA AÇTIK

HİZMET-İŞ, Sağlık Bakanlığı’nın Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi’nin 4. maddesini değiştirerek tek taraflı değişikliği üyemiz emekçilere imzalattırmasının, işçi aleyhine düzenlemeler içermesi nedeniyle, yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi’nin 4. maddesinde tek taraflı değişiklik yaparak, 696 sayılı KHK kapsamında çalışan işçilere imzalattı.

Sendikamız Hukuk Müşavirliği’nce incelenen durumun 4857 sayılı İş Kanunu ve 696 sayılı KHK hükümlerine açıkça aykırı ve işçi aleyhine düzenlemeler içerdiği tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulunduk

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin 4. maddesindeki değişikliklerin 4857 sayılı İş Kanunu, 696 sayılı KHK hükümleri ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına aykırı olduğu açıklanmak suretiyle, Sendikamız tarafından Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulunuldu.

Yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtık

696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosunda istihdam edilen işçilere imzalatılan ‘Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi’nin 4. maddesindeki değişikliğe konu Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 24.01.2020 tarih ve 60438742-929 sayılı yazının iptaline karar verilmek üzere yürütmeyi durdurma talebiyle Ankara 3. İdare Mahkemesi’ne ve ihtiyati tedbir kararı talep edilmek suretiyle hukuka aykırılığın tespiti ve iptali için Ankara 3. İş Mahkemesine dava açıldı.

Ayrıca, işverenlere sunulmak üzere üyelerimiz adına itiraz dilekçeleri hazırlanarak teşkilatlarımızla paylaşıldı.

Hukuki süreci takip ediyoruz

Hukuki süreç Sendikamız Hukuk Müşavirliği tarafından takip ediliyor. Yargılama sürecinde ortaya çıkacak gelişmeler hakkında Sendikamız teşkilat mensupları ve işçilerimiz bilgilendirilecek.