Ana Sayfa » Haberler » ÖZ, EPSU KONGRESİ’NDE “GÖÇMENLER VE MÜLTECİLER SORUNU”NU ANLATTI

ÖZ, EPSU KONGRESİ’NDE “GÖÇMENLER VE MÜLTECİLER SORUNU”NU ANLATTI

Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (EPSU)’nun İrlanda’nın başkenti Dublin’de gerçekleştirilmekte olan 10. Kongresi’nde, Göçmenler ve Mülteciler Kararının tartışıldığı oturumda konuştu.

HİZMET-İŞ olarak, uluslararası sendikal hareket ile birlikte çalışmayı ve katkı vermeyi önemsediğimizi ifade eden Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz, oturumun konusu olan Göçmenler ve Mülteciler konusunda da problemlerin çözümü için devamlı bir gayret içerisinde olduğumuzu kaydetti.

Öz: “Göçmen ve mülteci sorunu uluslararası sendikal hareketin öncelikli sorunlarındandır”

Genel Başkan Vekilimiz Öz, “HİZMET-İŞ Sendikası olarak, dünyanın bütün mazlumları ve mağdurlarının bizden alacaklı olduğuna inanıyoruz. Bu inançtan hareketle de yöremize, bölgemize, ülkemize ve küremize karşı borcumuz ve sorumluluklarımızın olduğuna inanıyoruz. Çünkü “insan”a dair her şey bizi ilgilendirmektedir. Göçmen ve mülteci sorunu, uluslararası bir insanlık sorunudur. Uluslararası bir sorun olduğu kadar, uluslararası sendikal hareketin de öncelikli sorunlarındandır.

“Göçmen ve mültecileri korumalıyız”

Göçmenlerin yaşadığı sorunları, göçenlerin değil, insanlığın trajedisi olarak nitelendiren Öz, uluslararası toplumun bu konuda yeterli rol üstlenemediğini kaydetti.

Arap Baharı’nın ivme kazandığı 2011 yılından bu yana yaşanan süreçte, Avrupa Birliği ve üye ülkelerin üzerlerine düşen insani sorumluluğu yeterince yerine getiremediğini ifade eden Öz, “AB sığınmacıları sınırlarının dışında tutmak için insanlık dışı denilebilecek önlemler almış, hatta bazı bölgelerde, mülteci kamplarında insanlar ölüme terk edilmiştir. Mültecilerin sınırları geçmelerini engellemek için tel örgüler çekilmiş, Türkiye ile AB arasında geri kabul anlaşması imzalanmıştır. Bu uygulamalar açıkça insan hakları ihlalidir. AB ülkelerinde göçmenler, yaşanan sorunların sorumlusu olarak görülmekte, günah keçisi ilan edilmektedir. Aşırı sağcı, neo- faşist partiler göçmenleri bahane ederek ırkçı söylemlerini yaymaktadır. Bu anlamda yerel düzeyde, ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde mülteciler ve sığınmacıları ırkçı söylemlerden korumak ve her alanda desteklemek amacıyla, eylem planına uygun bir şekilde göçmenler ve mültecilerle ilgili kararı kongreye sunduk” dedi.

“Türkiye sığınmacılara sahip çıktı”

AB’nin yaklaşımına karşın Türkiye’nin 3,8 milyon Suriye’li sığınmacıyı misafir ettiğini belirten Öz, “Türkiye, devleti ile birlikte sivil toplum kuruluşları, iş çevreleri ve Türk halkı tarafından mültecilere toplamda 30 milyar doları aşkın yardım yapmıştır. Göçmen ve sığınmacıların topluma ve çalışma hayatına entegrasyonları için birçok proje hayata geçirilmiştir. Geçici Koruma Statüsü ile temel eğitim, sağlık ve kamu hizmetlerine erişimleri sağlanmıştır” diye konuştu.

“HAK-İŞ olarak göçmenlerin entegrasyonu istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına katkı verdik”

Sendikaların bu konuda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyleyen Öz, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak göçmenlerin entegrasyonu, Türkçe öğretilmesi ve mesleki eğitim yoluyla istihdam edilebilirliklerinin artırılması konusunda bir projeyi hayata geçirdik. Proje sonunda bir Türkçe dil öğrenim modülü oluşturduk ve mesleki eğitim merkezimizi kurduk” dedi.

“Göçmenlerin topluma katılımı ve ekonomiye katkısını artırmalıyız”

Göçmenlik hizmetleri ve göçmen işçilerin eğitiminde ciddi eksiklikler bulunduğuna dikkat çeken Öz, şunları söyledi:

“Kamu Hizmet sendikaları olarak yerel yönetimler ve işverenlerle birlikte çalışarak; göçmenlerin ve mültecilerin yeterli seviyede kamu hizmetlerine erişimlerinin sağlanması, entegrasyonlarının sağlanması, işyerlerinde güvenlik ve güvencelerinin sağlanması, göçmenlerin ekonomiye katkılarının artırılması ve bunun topluma doğru bir şekilde anlatılması amacıyla daha fazla proje üretmemiz, yerelde, ulusalda ve Avrupa düzeyindeki araçları etkin kullanmamız gerekmektedir.

Göçmenler konusunda sendikal hareketin tarihsel duruşuna, tutarlılığına, dürüstlüğüne ve samimiyetine inanıyoruz. Bunun içindir ki, birlikte hareket etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Türk sendikal hareketi olarak bu konuda her türlü işbirliğine hazırız.”

Göçmenler ve Mülteciler Kararı, Kongre’de kabul edildi

Sendikamız tarafından hazırlanıp sunulan Göçmenler ve Mülteciler Kararı metni, Kongre’de kabul edildi.

Genel Başkan Vekilimiz Öz, kararlar ve oylarla şekillenen kongreden çıkacak sonuçların, küresel emek dayanışmasının ve kaliteli kamu hizmetlerinin yaygınlaşmasına katkı sunmasını diledi.