Ana Sayfa » Haberler » HİZMET-İŞ’TEN FASLI SENDİKACILARA EĞİTİM

HİZMET-İŞ’TEN FASLI SENDİKACILARA EĞİTİM

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Fas Ulusal Yerel Yönetimler Sendikası (FNFCL) arasındaki Ortak Sendikal Eğitim Programı, 12 Eylül 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Programa, Fas Ulusal Yerel Yönetimler Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Said Faddouli, HAK-İŞ Dış İlişkiler Uzmanı Ahmet Enver Halfaya, Sendikamız Dış İlişkiler Daire Başkanı Yüsra Erilli Kurumlu, HAK-İŞ Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın, Hukuk Müşavirlerimizden Av. Hacer Türk Albayrak, Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Tülin Aslan ve FNFCL heyeti katıldı.

Eğitim programının açılış konuşmasını Sendikamız Dış İlişkiler Daire Başkanı Yüsra Erilli Kurumlu yaptı. Türkiye ile Fas arasında gerçekleştirilen eğitim programının iki ülke sendikaları için önemli olduğunu belirtti.

Fas Ulusal Yerel Yönetimler Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Said Faddouli de bir açılış konuşması yaptı.

Türkiye’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Faddouli, “Türkiye ve Fas arasındaki ortak eğitim programından çok memnunum. Ülkelerimiz arasında tarihsel ve ekonomik bağlar var, özellikle 2001 yılında imzalanan serbest ticaret anlaşmasıyla birlikte daha yakın ilişkiler kurduk. 2016 yılında iki sendika arasında imzalanan protokolü daha da genişletmek istiyoruz” dedi.

UZMANLAR SUNUM YAPTI

Sendikamız Hukuk Müşavirlerimizden Av. Hacer Türk Albayrak, Türk iş hukuku, Türk iş hukukunun temel özellikleri, Türkiye’de iş uyuşmazlıkları açısından yargı sistemi, Türk hukukunda iş güvencesi, Türk hukuku açısından ücret, çalışma süreleri-fazla çalışma ücreti, ücretli izinler, iş sözleşmesinin feshinde kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneği konularında sunum gerçekleştirdi.

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, çalışma hayatı ve sendikal hayatta kadın, kadın çalışanların çalışma hayatında karşılaştığı sorunlar, ekonomik faaliyetlerde eşitsizlik, kadınların sağlık hizmetlerine erişmesindeki eşitsizlik, kadına yönelik şiddet, siyasal yaşamda uygulanan eşitsizlik, konusunda sunum yaptı.

Sendikamız Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Tülin Aslan, örgütlenme ve toplu iş sözleşme hükümleri hakkında sunum gerçekleştirdi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın, Sanayi Devrimi’nden günümüze sendikacılığın gelişimi, küreselleşme sürecinde sendikacılıkta yaşanan değişmeler konularında sunup yaptı.