Ana Sayfa » Haberler » HİZMET-İŞ İLE RUS SENDİKACILAR EĞİTİM PROGRAMINDA BULUŞTU

HİZMET-İŞ İLE RUS SENDİKACILAR EĞİTİM PROGRAMINDA BULUŞTU

Sendikamız HİZMET-İŞ ile Tüm Rusya Devlet ve Kamu Hizmet İşçileri Sendikası arasındaki Ortak Sendikal Eğitim Programı, 6 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Programa Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Tüm Rusya Devlet ve Kamu Hizmet İşçileri Sendikası yöneticileri, Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr Hasan Oktay, Genel Sekreter Vekilimiz Remzi Karataş, Kadın Komite Başkanımız Hatice Ayhan ile her iki sendikadan uzmanlar katıldı.

Ortak eğitim programının açılışında konuşan Genel Başkanımız Mahmut Arslan, iki ülkenin işbirliğinin çok uzun yıllara dayandığını belirterek gerçekleştirilmekte olan eğitimin her iki ülkenin halkları, sendikaları ve emekçileri için olumlu sonuçlar doğuracağını kaydetti.

Sendikalarımızın yakın zamanda önemli ilerlemeler gerçekleştirdiğini belirten Arslan, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler normal ilişkilerin ötesinde gelişmektedir. Rusya Federasyonu’nun dünya sendikal hareketi içindeki önemini ve katkısını biliyoruz. FNPR’nin uluslararası ve bölgesel alanda etkinliğini artırdığını görüyoruz. Sendika olarak FNPR ile pek çok alanda ortak hareket ediyoruz” dedi.

HAK-İŞ’in sendikal mücadeleyi birkaç temel üzerine oturttuğunu hatırlatan Arslan, “Birincisi demokrasiyi sendikal mücadelemizin olmazsa olmazı olarak görmemizdir. Demokrasinin olmadığı yerde sendikal hareketten bahsedemeyiz. Bu yüzden demokrasinin gelişimine katkı veriyoruz. İkincisi, işçi işveren ilişkilerini birbirimizin sosyal ortağı anlayışıyla ele alıyoruz ve önemsiyoruz. Sosyal diyaloğu sendikal mücadelemizin temellerinden biri olarak görüyoruz. Sosyal diyalog, çatışma yerine uzlaşmayı, birbirimizi yıpratmak yerine dayanışmayı, sorunları konuşarak, ilişkileri müzakere ederek sorunları masada çözmenin adıdır. Sosyal diyalog bütün taleplerimizin kabul edilmesi karşı tarafın bütün taleplerinin reddedilmesi değil, karşılıklı birbirimizi ikna ederek ortak bir noktada buluşmanın adıdır. Üçüncüsü mazlumların dünyanın neresinde olursa olsun, mazlum ve mağdurlara sahip çıkıyoruz” diye konuştu.

HAK-İŞ’in Türkiye’nin en büyük Konfederasyonlarından biri olduğunu, HİZMET-İŞ’in ise HAK-İŞ’in ve ülkemizin en büyük sendikası olduğunu belirten Arslan, “Konfederasyonumuzun uluslararası ilişkilerde önemli bir iddiası var. Rusya Federasyonu ile 90’lardan itibaren köklü bir ilişkiye sahiptir. Rusya Federasyonu ile tam bir işbirliği içerisindeyiz.  Uluslararası toplantılarda işbirliği içinde hareket ediyoruz. Aramızdaki ikili ilişkileri daha da güçlü hale getirilmesi için tertip ettiğimiz bu toplantımıza katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Yerel yönetimler ve kamu hizmetleri alanında ülkelerimizdeki tecrübeleri birbirimizle paylaşmayı önemsiyoruz” dedi.

Rusya ve Türkiye iki dost ve köklü ülke olduğunu ifade eden Arslan, iki ülkenin yöneticileri ve sendikalar arasındaki ilişkiden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Eğitim programının açılış konuşmasını Sendikamız Dış İlişkiler Daire Başkanı Yüsra Erilli Kurumlu yaptı. Türkiye ile Rusya arasında gerçekleştirilen eğitim programının iki ülke sendikaları için önemli olduğunu belirten bir konuşma yaptı.

Tüm Rusya Devlet ve Kamu Hizmet İşçileri Sendikası Genel Merkez Toplu Sözleşme Uzmanı-Endüstriyel ilişkiler ve Sosyal Ortaklık Departmanı Başkanı Tatiana Shestakova, bir açılış konuşması gerçekleştirdi.

Uzmanlarımız Sunum Yaptı

Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr Hasan Oktay, Türkiye ile Rusya Federasyonu tarihi, sosyal ve ekonomik alandaki ilişkilerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Sendikamız Hukuk Müşavirlerinden Av. Hacer Türk Albayrak, Türk hukukunda iş güvencesi, kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları zorluklar, Türk iş hukuku, Türk iş hukukunun temel özellikleri, Türkiye’de iş uyuşmazlıkları açısından yargı sistemi, Türk hukuku açısından ücret, çalışma süreleri-fazla çalışma ücreti, ücretli izinler, iş sözleşmesinin feshinde kıdem tazminatı, doğum izinleri ve işsizlik ödeneği konularında sunum gerçekleştirdi.

Genel Merkez Kadın Komite Başkanımız Hatice Ayhan Sendikamızın Kadın Komitesi’nin kuruluş amacı, çalışma ve sendikal hayatta kadın konularında sunum yaptı.

Sendikamız Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Yakup Türkalp, örgütlenme ve toplu iş sözleşme hükümleri hakkında sunum gerçekleştirdi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın, Sendikacılığın gelişimi, Türkiye’de uygulanan iş ve aile hayatı uyumlaştırma politikaları, dünden bugüne sendikacılıkta yaşanan değişmeler, çalışma hayatı ve sendika ilişkileri konularında sunup yaptı.

Genel Merkez Gençlik Komite Başkanımız Osman Sarı genç nüfusun iş yaşamındaki yeri, genç işsizliği, Türkiye’de gençlerin sendikal çalışmalardaki yeri hakkında sunum yaptı.

Programın sonunda eğitime katılan sendikacılara katılım belgesi verildi.