Ana Sayfa » Haberler » GENEL İŞLER İŞKOLUNDA İŞ SAĞLIĞI AÇISINDAN OBEZİTE GÖRÜLME SIKLIĞI PROJEMİZ TAMAMLANDI

GENEL İŞLER İŞKOLUNDA İŞ SAĞLIĞI AÇISINDAN OBEZİTE GÖRÜLME SIKLIĞI PROJEMİZ TAMAMLANDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın katkılarıyla yürüttüğümüz, “Genel İşler İşkolunda Çalışan Bireylerde İş Sağlığı Açısından Obezite Görülme Sıklığı ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi” projemiz tamamlandı. 

Proje, 15 Mayıs-31 Aralık 2020 tarihleri arasında HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamızın Ankara’da örgütlü olduğu işyerlerinde yürütüldü.

Sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konusunda eğitim verilerek farkındalığın artırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında, belediyeler ve kamu kurumlarında çalışan 401 işçiye diyetisyenler eğitim verildi.

Genel Sekreterimiz Remzi Karataş’ın koordinatörlüğünde yürütülen proje ekibinde Sendikamız Dış İlişkiler Daire Başkanı Yusra Erilli Kurumlu ile Sendikamız Dijital Dönüşüm Uzmanı Serhat Şahin uzman olarak, Sendikamız İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Müberra Kaya İdari Asistan olarak yer aldı.

Eğitimler, Beslenme ve Diyetik Uzmanları, Öğretim Görevlisi Dr. Emine Yassıbaş ile Araştırma Görevlisi Dr. Gülşah Şahin tarafından verildi.

401 Emekçiye eğitim verildi

Proje kapsamında 201 erkek ve 200 kadın çalışan olmak üzere toplam 401 emekçiye 35’er kişilik gruplan halinde eğitimler verildi, vücut bileşenleri ölçüldü, anket çalışması yapıldı.

Genel İşler İşkolunda çalışanların yüzde 1,3’ü zayıf, yüzde 36,4’ü obez

Proje kapsamında yapılan ölçümler neticesinde, genel işler işkolunda çalışanların %1,3’ünün zayıf, %18,5’inin normal ağırlıkta, %41,8’inin fazla kilolu ve %35,4’ünün obez olduğu saptandı. İşçilerin %3’ünün ise morbid obez olduğu tespit edildi.

Erkek işçilere oranla Kadın işçiler kilo almaya daha yatkın

Cinsiyete göre obez olma durumları incelendiğinde kadınların erkeklere oranla kilo almaya daha yatkın olduğu saptandı. Araştırma sonucuna göre, erkek işçilerin %33,8’inin, kadın işçilerin ise yüzde 40,1’inin obez olduğu tespit edildi.

Sağlıklı beslenme alışkanlığı ve fiziksel aktivite önerildi

Proje sonucunda hazırlanan raporda öneriler de yer aldı. Raporda, obezitenin önüne geçmek için en önemli kriterlerin, çalışanlara sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi olduğunun altı çizildi.

Arslan: “Emekçilerin sağlıkları için somut adımlar atıyoruz”

HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Arslan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortak yürütülen projenin, çalışanlar açısından önemine dikkat çekti.

Araştırma sonucuyla, obezitenin, emekçilerin yaşamış oldukları birçok sağlık sorununun temelini oluşturduğunun saptandığına dikkat çeken Arslan, “Projemiz kapsamında, örgütlü olduğumuz iş yerlerinde çalışan toplam 401 işçiye, görevli diyetisyenler tarafından sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artırılmasına yönelik eğitimler verildi, vücut ölçümleri ve anket çalışmaları yapıldı. Elde edilen veriler ışığında, obezitenin üyelerimiz üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkileri en aza indirebilmek için gerekli tedbirler planlayacağız” dedi.

Gerçekleştirdiğimiz projenin, genel işler işkolunda çalışan emekçileri kapsıyor gibi görünse de aslında tüm çalışanlara referans olacak bir proje olduğunu kaydeden Arslan, “Gelişen teknolojiyle birlikte insan gücünden ve hareketinden bağımsız ilerleme yöneliminde olan iş yaşamı, çalışanların sağlığına daha çok dikkat etmemiz gerektiğini ikaz ediyor. Özellikle son bir yıldır küresel salgın nedeniyle çalışanlarımızın hareketleri daha da sınırlanmış ve obeziteye yakalanma sayıları hiç olmadığı kadar artmıştır. Proje kapsamında yaptığımız araştırmada bu gerçeği doğrulamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Üyelerimizin sağlık ve zindeliklerinden de sorumluyuz”

HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Sendikamızın emekçilere destekleyici tutum ve kapsayıcı bakış açısıyla yaklaştığını belirten Arslan, “HİZMET-İŞ Sendikamız, üyelerine yönelik somut ve örnek alınan projeler üreten nadir sendikalardan biridir. Üyelerimizi düşünerek hareket ediyoruz. Çünkü biz, üyemiz emekçilerin sağlık ve zindeliklerinden de sorumluyuz” dedi.

Üyelerimiz emekçilerin obezite riskine karşı bilinçlenmeleri ve kendilerinde tutum değişikliğine yol açarak konuyu içselleştirmelerini hedeflediklerini söyleyen Arslan, bu kapsamda yürüttüğümüz “Genel İşler İşkolunda Çalışan Bireylerde İş Sağlığı Açısından Obezite Görülme Sıklığı ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi” projesinin, emekçilere ve ülkemize katkı sağlayacağını belirtti.