Ana Sayfa » Faaliyetlerimiz » Eğitim Seminerleri » UŞAK’TA EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLEDİK

UŞAK’TA EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLEDİK

“İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu eğitim semineri, 24 Nisan 2013 tarihinde Uşak Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sendikamızın İşyeri Eğitim Seminerleri, Şube ve İl Başkanlıklarımızın talepleri doğrultusunda devam ediyor. Uşak Şube Başkanlığımızın Uşak Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiği ve organizasyonunu yaptığı “İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu eğitim seminerimiz 24 Nisan 2013 tarihinde Uşak Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, memurlar ve sendikamız üyesi işçilerin katıldığı seminer Uşak Şube Başkanımız Recep Sorkun’un açılış konuşmasıyla başladı. Seminerde bir konuşma yapan Genel Eğitim Sekreterimiz Ali Osman Kart, “Biz sendikal hareketi sadece toplu sözleşmeler ve örgütlenmelerden ibaret görmüyoruz; sosyal sorumluluklar getiren bir boyutunun olduğunu da göstermek istiyoruz. Bunun için çeşitli faaliyetler sürdürüyoruz. Eğitim programlarımız bu sorumluluğumuzun bir gereğidir” dedi.

İşyerlerinin en önemli sorunlarından birisinin İş Sağlığı ve Güvenliğidir olduğunu belirten Kart, “Bu konuda işçi arkadaşlarımızın öncelikle bilmeleri gereken hususlar hayatî öneme haizdir. İstatistiklere baktığımızda Türkiye ölümlü iş kazalarında Avrupa’da birinci, dünyada da üçüncü sırada gelmektedir. Ülkemizde her yıl ortalama 75 bin iş kazası yaşanmakta ve bin civarında işçi arkadaşımız hayatını kaybetmektedir. Son yıllarda sık yaşadığımız ve birçok işçi arkadaşımızın can verdiği iş kazaları, kaza boyutunu çoktan aşmış olup derin yaralar açan facialar her an hafızalarımızdadır” diye konuştu.

Daha sonra Konfederasyonumuz HAK-İŞ Sosyal Güvenlik ve İş Güvenliği Danışmanı Zahit Gönencan, “İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Yeni çıkan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında ayrıntılı bilgi veren Gönencan, “Ülkemizde de durum son derece önem arzetmektedir. TÜİK verilerine göre, her gün 172 iş kazası meydana gelmekte, 4 kişi iş kazası sonucu hayatını kaybetmekte, 6 kişi de iş göremez hale gelmektedir. İş kazası ve meslek hastalıklarının ülkemize getirdiği maddi yük ise 7,7 milyar TL’dir. Bu vahim tablo ile ilgili olarak ÇSG Bakanlığınca hazırlanan İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu TBMM’de kabul edilerek 6331 sayılı kanun olarak yürürlüğe girmiştir” dedi.

Gönencan, konuşmasının sonunda dinleyicilerin sorularını cevaplandırdı.