Ana Sayfa » Faaliyetlerimiz » Eğitim Seminerleri » MARMARA GRUBU EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ BAŞLADI

MARMARA GRUBU EĞİTİM SEMİNERLERİMİZ BAŞLADI

Marmara Bölgesi’ni kapsayan eğitim seminerlerimizin ilki, 14-16 Mayıs 2013 tarihlerinde Oylat/İnegöl’de gerçekleştirildi.

Şube yöneticileri ve işyeri sendika temsilcilerimize yönelik eğitim seminerlerimiz devam ediyor.

Marmara Bölgesi’ni kapsayan eğitim seminerlerimizin ilki, 14-16 Mayıs 2013 tarihleri arasında İstanbul 2 Nolu İETT Şube Yöneticilerimiz ve işyeri sendika temsilcilerimizin katılımıyla Bursa/İnegöl/Oylat’ta gerçekleştirildi.

Genel Eğitim Sekreterimiz Ali Osman Kart’ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen eğitim seminerine İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İETT 2 No’lu Şube Başkanımız Orhan İlhan, Bursa Şube Başkanımız Yaşar Yel, İstanbul Büyükşehir Çalışanları Derneği (İBÇD) Başkanı Salim Sezer, genel merkez uzmanlarımız ve işyeri sendika temsilcilerimiz katıldı.

Eğitim Seminerinin açılış konuşmasını Genel Eğitim Sekreterimiz Ali Osman Kart yaptı.

Eğitim Seminerlerimizin “Bilgi Güçtür” slogan ve ilkesiyle gerçekleştirildiğini belirten Kart, seminerlerin yer, zaman, mekân ve şartlar ne olursa olsun devam ettirildiğini söyledi.

“Sendikaların her ortamı eğitim için müsait ortam bilerek eğitim ve örgütlenmeye yer ayırmaları, onların varlık borcudur” diyen Kart, “Örgütlenme de eğitim de insan hayatının her safhasında karşılaşılan insanî ihtiyaçlar olarak muhatap olduğumuz etkinliklerdir. Bizim Sendika olarak eğitim konusundaki temel prensibimiz: Eğitilmeyen Öğütülür ilkemizdir” dedi.

Kart, eğitim seminerlerimizde yapılan sunumlar ve verilen derslerin sadece sendikal mücadelede değil, hayatımızın her safhasında karşılaşacağımız sorunların çözümünde anahtar rolü oynayacak derecede önemli hususlar olduğuna dikkat çekti.

Kart, şöyle konuştu: “Eğitim seminerimizle tüm mensuplarımızla olan bağlarımızı, sendikal aidiyetimizi de pekiştirmek üzere buradayız. Biz, HİZMET-İŞ Sendikası olarak eğitimi, örgütsel mücadelemizin olmazsa olmazı kabul ediyoruz. Onun için bu seminerimizin, siz değerli arkadaşlarımızın örgütsel bilincini, sendikal kimlik ve aidiyetini ve hukukî donanımlarını daha da geliştireceğine inanıyorum. Eğitim Seminerlerimiz aynı zamanda ‘Büyük HAK-İŞ/HİZMET-İŞ Ailesi’ fertlerinin bir araya geldiği “bilgi ziyafeti ve forumu” olarak telakki edelim. Böyle düşündüğümüz takdirde tesadüfen bir araya gelmemiş, bilerek, isteyerek birlikte olmuş bir teşkilat olduğumuzun farkına varmış oluruz. Hepimiz bu BÜYÜK AİLE’nin üyeleriyiz. İnşallah sizlerle birlikte daha ileriye doğru hizmet kervanımızı sürdüreceğiz.”

İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sendikamız Hizmet-İş’in İnegöl Belediyesi’ndeki örgütlülüğünü hatırlatarak, belediyelerde asıl işi işçilerin yaptığını söyledi.

Belediyeciliğin bir ekip işi olduğunu ve belediye işçilerinin bu ekibin en önemli unsurlarından birini teşkil ettiğini kaydeden Aktaş, “Biz ekibimizle başarılıyız. Onun içindir ki, çalışanlarımızın eğitimine önem ve destek veriyoruz” dedi. Aktaş, Sendikamız Hizmet-İş’in sendikal anlayışının da rantabıl olduğunu ve bu durumu takdir ettiğini söyledi.

Daha sonra HAK-İŞ Sosyal Güvenlik Danışmanı Zahit Gönencan, “İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu bir sunum yaptı. Gönencan, sunumunda iş sağlığı açısından işveren ve işçinin yükümlülüklerini anlattı.

Gönencan, en çok iş kazasını 25-29 yaş arasındaki genç ve kıdemsiz işçilerin yaptığını, kazaların daha çok sabah saatlerinde meydana geldiğini ve iş kazalarında İstanbul’un birinci sırada olduğunu söyledi.

Gönencan, sunumundan sonra katılımcıların iş sağlığı ve güvenliği ile sosyal güvenlikle ilgili sorularını cevapladı.

Sendikamız Hukuk Müşaviri Av. Oğuz Aksoy, çalışma hayatında sık karşılaşılan sorunları İş Hukuku kapsamında değerlendirdi.

İş güvencesi, iş akdinin feshi, işe iade kararları, yıllık izin hakkı ve kıdem tazminatı vb. konularda sık karşılaşılan problemlerin çözümünü içeren hukuki prosedürleri anlattı. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan haklara da değinen Aksoy, yeni kanunla sendika yöneticileri ve işyeri sendika temsilcilerine getirilen hakların isabetli olduğunu belirterek, işçinin rızası olmadan işyeri ve görevinin değiştirilemeyeceğini söyledi.

Genel Başkan Danışmanımız Yahya Düzenli de “Kimlik ve Temsil Bilinci” konulu sunumunda, özel veya tüzel kimliğin ancak söylemle eylemin örtüşmesiyle anlam kazanacağını, aksi halde bir kimlik bilincinin oluşmayacağını/oluşturulamayacağını söyledi. Sunumunu milli ve manevi içerikli görsel efektler kullanarak renklendiren Düzenli, insanların ve kurumların diğerlerinden değerleriyle ayrıldığını söyledi.

Eğitim Seminerinin sonunda seminere katılan şube yöneticileri, temsilciler ve komite başkanlarına katılım belgeleri takdim edildi.