Ana Sayfa » Faaliyetlerimiz » Eğitim Seminerleri » EĞİTİM YELPAZEMİZ GİDEREK GENİŞLİYOR

EĞİTİM YELPAZEMİZ GİDEREK GENİŞLİYOR

Taşra ve Genel Merkez personeline yönelik yoğun bir hizmet-içi eğitim programını başarıyla gerçekleştirdik.

Hizmet-İş tarihinde bir ilk daha gerçekleşti. Genel Merkez Yöneticileri ve Şube Başkanları’ndan sonra mesaisini Taşra teşkilatımızda sürdüren 37 arkadaşımız, 16-17 Aralık 2004 günlerinde Genel Merkezi’mizde 2 gün boyunca ciddi bir hizmet-içi eğitimden geçti.

18-19 Aralık 2004 günlerinde de Kızılcahamam’da Genel Merkez çalışanlarımıza yönelik yoğun bir eğitim programı uygulandı.

Böylelikle 2004 yılının eğitim halkası tamamlanmış oldu. 2005 senesinde ve gelecek yıllarda yönetici ve personelimize yönelik eğitim çalışmaları artarak sürecek.

Hizmet-İçi Eğitim Programı’nın her ikisinin açılış konuşmasını yapan Genel Eğitim Sekreteri Harun ARSLAN, Genel Yönetim Kurulu olarak taşra ve genel merkez çalışanlarının bilgi ve beceri düzeylerini geliştirmeyi, eğitim düzeylerini de mümkün mertebe aynı düzeye getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Sanayi Devrimi’nin gerilerde kaldığına dikkat çeken Genel Eğitim Sekreteri ARSLAN, artık Bilgi Çağı’nda yaşadığımızı ve bu çağın gereklerine uygun hareket etmek, kendimizi Bilgi Çağı’nın ihtiyaçlarına cevap verebilir hale getirmek durumunda olduğumuza işaret etti.

Sendikamız ilkelerinden “Eğitilmeyen öğütülür” prensibinin altını çizen Genel Eğitim Sekreteri ARSLAN, Hizmet-İçi Eğitim Programı’nda ele alınacak konuları şu şekilde sıraladı: Yazışma prosedürleri, görev bilinci, hizmet sunumu, verimlilik ve etkinlik.

Genel Başkan Mahmut ARSLAN ise, Hizmet-İş’in giderek büyüdüğünü, birimler arasında koordinasyonun sağlanması ve eksiklikleri giderilmesi gerektiğini belirterek Hizmet-İş olarak nasıl daha ileriye gidebilir, daha başarılı olabiliriz sorusuna cevap arandığına vurgu yaptı.

Başkalarından bir şey istemeyebilmek için, talep ettiklerimizi önce kendi vicdanımızda kabullenmemiz, hayatımızda görmemiz lazım geldiğinin altını çizen Genel Başkan ARSLAN, konuşmasında aşağıdaki noktalar üzerinde durdu:

• Hizmet-İş, her yönüyle farklı bir sendikadır ve çalışanlar olarak sizler de Hizmet-İş’i temsil
ettiğinizi hiçbir zaman unutmayın.

• Genel Merkez ve Yöneticiler olarak her şeyi bilemeyiz. Çalışanlar böyle bir yanılgıya düşürlerse
sorumluluktan kaçmış olurlar.

• Genel Yönetim Kurulu olarak doğru karar alabilmek için personelimizin destek ve katkılarına
ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü, personelimize danışmayı eksiklik olarak görmüyoruz. Örnek olarak;
güzel çayın nasıl yapılacağını en iyi çaycımız bilir.

• Bundan böyle 3 ayda bir toplanarak çalışanlarımızla bir araya gelerek bu tür programlarımızı
sürekli kılmayı hedefliyoruz.

• Kendi ideallerimize uygun sendikal bir modeli ortaya koyabilmeli ve bunu gerçekleştirmek için
katkıda bulunmalıyız. Hizmet-İş’li olma misyonunu sendikal dünyaya taşımalıyız.

• Zihinlere yerleşen “kavgacı, yalancı, istismarcı” şeklindeki “yanlış” sendikacı imajı Hizmet-İş
misyonuyla bağdaşmaz, uyuşmaz.

• Söylediklerimizle yaptıklarımız örtüşmeli, aralarında tutarlılık olmalı ki inandırıcı olabilelim.

• Küreselleşmenin getirdiği yeni kavramlar ve kurumlarla HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ
Sendikası olarak çatışmıyoruz, aksine bu kavram ve kurumlarla bütünleşmeyi, misyonumuzun
gereği kabul ediyoruz.

• Nasıl ki orkestrada şefin görevi uyumu (akordu) sağlamak, çatlak seslerin çıkmasını önlemek ise,
Hizmet-İş mensupları olarak Hizmet-İş camiasında varolan uyumun devamlılığına ve
güçlendirilmesine katkıda bulunmalıyız.

• Toplumu dönüştürmek, değiştirmek iddiasında olanlar, sorumluluklarının farkında olmak
durumundadırlar. Hizmet-İş mensupları olarak tüm çalışanları kucaklamalı, değerlerimizi onlara
taşımalıyız.

• Duruşumuzla, davranışlarımızla, etki ve tepkilerimizle her platformda, her alanda en iyiyi
hedeflemeliyiz. Arkadan gelmek Hizmet-İş’e yakışmaz.

• Özeleştiri yapabilmeli, birbirimize karşı toleranslı olabilmeliyiz.

• Eğitim çalışmalarının önemi, başkalarının yaşayarak uzun yıllar içinde ve çoğu zaman acı
tecrübelerle öğrendiklerini yeni kuşaklara, sizlere, daha kısa sürede kazandırıyor olmasından
kaynaklanmaktadır.

Hizmet-İş Sendikası taşra ve genel merkez personelinin bildiklerinin test edildiği, sağlamasının yapıldığı ve yeni şeylerin öğrenildiği toplantıya eğitimci olarak katılan Elmas AKKUŞ, iki gün boyunca aşağıdaki konular üzerinde kapsamlı bilgiler verdi. Projeksiyon destekli sunumu boyunca Eğitimci AKKUŞ’un üzerinde durduğu konular ise şöyle:

1. Topluluk ve Organizasyon arasındaki ilişki ve farklılıklar,
2. Görev, sorumluluk ve yetki kavramlarının ne anlama geldiği,
3. Verimlilik ve etkinlik terimlerinden ne anlaşılması gerektiği,
4. Dürüstlüğün prodüktivitesinin neden çok yüksek olduğu,
5. Hizmet kavramının tanımı ve etkin hizmet koşulları ile ne anlatılmak istendiği.

Organizasyon, reorganizasyon, genel yönetim, kurumlarda eğitim yönetimi, öneri sistemi, kalite çemberleri ve performans değerlendirme konularında eğitimcilik ve danışmanlık yapan Sayın AKKUŞ’un sunumları boyunca dikkat çektiği birkaç husus:

• Topluluk enerjisi, topluluğu oluşturan bireylerin enerjileri toplamından büyüktür.

• Organizasyonların ortak amaçlarına ulaşma çabaları anlamına gelen YÖNETİM, eylemler
topluluğudur. Dolayısıyla başarı kadar başarısızlıkta bütün yönetimi ilgilendirir.

• Kişinin kendi davranışlarının ve kendi yetki alanına giren olayların sonuçlarını üstlenmesi
sorumluluktur. Görev varsa mutlaka sorumlulukta vardır.

• Görev, yetki ve sorumluluk denk olmak durumundadır.

•Verimliliğin özünde, çok çalışmak değil akıllı çalışmak vardır. Sadece emek faktörü, girdi
değerinden (maliyetinden) çok daha fazla çıktı üretebilir.

• Çalışanlardan azami verim alabilmek için, onlara moral verilmeli ve aralarında sinerji
oluşturulmalıdır.

• Dürüstlüğün verimliliği sonsuzdur.

• Hizmet; görev, iş, yardım, çözüm, çare gibi anlamlara gelmektedir.

• Yetişkinlere yeni bir şeyler öğretmek zordur. Bu nedenle, yetişkinler kendileri öğrenirler.

• Saygı, sevgiden önce gelir. Karşılıklı olarak haklarımız kabullenmek, başkalarının hak ve
özgürlüklerine kendimizinkiler kadar kabullenmek saygıdır.

• Birbirimizi sevme, kendimizi başkalarına sevdirme, beğendirme mecburiyetindeyiz.

• Hayat, hizmetten ibarettir. Karşılıksız hizmet olmadığı gibi, önemli-önemsiz hizmet de yoktur.

• Hizmette kusur, sinir, sınır olamaz.

• Hizmette başarının yarısı gülümseme, diğer yarısı ilgidir.

Önümüzdeki dönemlerde Hizmet-İş Sendikası eğitim zincirine yeni halkalar eklenecektir. Bu çerçevede, Sendikamızca gerçekleştirilecek yeni eğitim faaliyetlerini web sitemizden ve 2 ayda bir yayınlanan HİZMET-İŞ Dergisi’nden takip edebileceksiniz.