Ana Sayfa » Faaliyetlerimiz » Dış İlişkiler » EPSU İtfaiyeciler Ağı Toplantısı’na Katıldık

EPSU İtfaiyeciler Ağı Toplantısı’na Katıldık

2015 yılı EPSU İtfaiyeciler Ağı Toplantısı, Almanya’nın Hannover kentinde gerçekleştirildi.

2015 yılı EPSU İtfaiyeciler Ağı Toplantısı, Almanya’nın Hannover kentinde gerçekleştirildi. Almanya’nın Hannover kentinde 11-12 Haziran 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen 2015 yılı EPSU İtfaiyeciler Ağı Toplantısı’na Sendikamız HİZMET-İŞ adına İstanbul 7 No’lu Şube Başkanımız Hüseyin Topçu ve Dış İlişkiler Uzmanlarımızdan Recep Atar katıldı.

2014 yılı Ekim ayında Glasgow’da yapılan bir önceki EPSU İtfaiyeciler Ağı Toplantısı Raporu’nun gözden geçirilerek başlanılan toplantıda, Türkiye’den sadece Sendikamız HİZMET-İŞ yer aldı.

EPSU Yerel ve Bölge Yönetimleri Uzmanı Christine Jacob ile Birleşik Krallık İtfaiyeciler Birliği Sendikası (FBU) Genel Sekreteri Matt Wrack’ın birlikte yönettiği toplantıya, Arnavutluk, Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Norveç, Polonya, İspanya, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık’taki EPSU üyesi sendikalardan yönetici ve uzman düzeyinde yaklaşık 40 kişi katıldı.

EPSU İtfaiyeciler Ağı toplantısında, 2008’de patlak veren ekonomik krizin kamu hizmetlerine, özellikle de itfaiyecilere etkilerinin tartışıldı ve küresel ısınmanın olumsuz sonuçları ışığında iş sağlığı ve güvenliği alanındaki gelişmeler gözden geçirildi.

Toplantıda, itfaiyecilerin yaptıkları iş kaynaklı kansere yakalanma oranının diğer mesleklere oranla yüksek olduğuna işaret edilerek, itfaiyecilerin meslek hastalıklarından korunabilmeleri için hem sağlam koruyucu giysiler kullanmaları hem de hijyene yüksek önem vererek vücutlarını ve giysilerini temiz tutmalarının gerekliliği vurgulandı.

YANGINLA MÜCADELE EDENLER, KANSERE DAHA SIK YAKALANIYOR
Yangınla mücadele ile kanser vakaları arasındaki ilişkinin araştırıldığı toplantıda, Danimarka’da yangınla mücadele ve kanserin önlenmesi konusunda neler yapıldığına dair bilgi ve deneyimler paylaşıldı.

Yangınla mücadele ile kanser vakaları arasındaki ilişkilere dair kapsamlı bir sunum yapan Enprotex Derneği Başkanı Tommy Verminck, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC)’nın 2005 yılında, itfaiyecilik mesleğini 2B kategorisine koyarak “muhtemelen kanserojenik” olarak sınıflandırdığını söyledi.

IARC’nin araştırmasına göre, itfaiyeciler, mesleklerini yaparken, benzin türünden aşırı miktarda toksin içeren maddelere maruz kalıyorlar ve bundan ötürü, 3 kanser türüne daha sık yakalanıyorlar: testis kanseri, prostat kanseri ve hodgkin dışı lenfoma (non-hodgkin’s lymphoma).

Danimarka Kanser Derneği (The Danish Cancer Society) ile birlikte çalışmalar yapılarak ne şekilde hareket edilmesinin ve hangi iyi davranışları sergilemenin kanseri önleyeceği konusunda ilgili taraflarla fikir alışverişinde bulunulmasının gerekliliğine işaret edilen sunumda, itfaiyecilerin kanser ve diğer hastalıklara karşı korunması amacıyla yapılan çalışmalar şu şekilde özetlendi:

Yaklaşık 50 itfaiyeciden 7’sinin kanserle mücadele ettiğinin aktarıldığı toplantıda, “Danimarka’da her hangi bir rapor hazırlanmadan önce 20 itfaiyeci öldü. Hali hazırda 103 vaka incelenmektedir. 12 vaka, kazazedelerin takipsizliği yüzünden düştü ve 11 vaka, kanser ile yangın arasında bağlantı kurulamaması nedeniyle reddedildi. Kanserin bir meslek hastalığı kabul edilmesi yönündeki politik baskımızı sürdürüyoruz” denildi. ( www.avisen.dk )

İtfaiyecilerle istişareler yaparak önleyici davranışları tespit etmeye çalışıyoruz. Kendilerine tüm yangın vakalarında maske kullanmaları gerektiği bilincini aşıladık. Tüm araç ve gereçleri, yangın vakalardan sonra yıkıyoruz. Giysileri dezenfekte etmek için yeni çamaşır makineleri satın alınmasını sağladık. Yine, BAR (Industrial Occupational Health Committee) adlı Endüstriyel Mesleki Sağlık Komitesi adlı bir yapı kurduk. Gerekli iş sağlığı ve güvenliği (İSG) tedbirlerini almayan işverenler üzerinde baskı kurarak ihtiyaç duyulan tüm araç-gereç, ekipman ve kıyafetleri sunmalarını sağladık. İyi Davranış Örneklerini içeren yayını başka dillere çevirmeye başladık; ancak, yeterince istatistiki veri bulamadığımız ve mali kaynak sağlayamadığımız için bu süreç çok yavaş ilerliyor.

ABD’de itfaiyecilerin meslekleri kaynaklı kansere yakalanma riski içerikli bilimsel araştırmalar yapılmıştır ve sonuçta belirli kanser türleri ile itfaiyecilik mesleği arasında bilimsel bağlantılar kurulmuştur. Bir başka ifadeyle itfaiyecilerin kansere yakalanma riski yüksektir.

ABD’de Cincinati Üniversitesi tarafından 110 bin itfaiyeciyi izleyerek 32 vakayı analiz ederek itfaiyecilerin meslekleri kaynaklı kansere yakalanma riski içerikli bilimsel araştırmalar yapıldı. Prof. LeMasters tarafından 4 yıl boyunca yürütülen araştırma sonucunda, belirli kanser türleri ile itfaiyecilik mesleği arasında, diğer meslekleri yapan insanlarla karşılaştırmalar yapılarak aşağıdaki tabloda gösterilen ilişki ortaya kondu:

S.No Kanser Türü Sıklık Değeri
1 Testis kanseri X 2,2

2 Multipl miyelom
(plazma hücre kanseri) X 1,53

3 Cilt kanseri X 1,39
4 Kara tümör X 1,31
5 Beyin kanseri X 1,31
6 Prostat kanseri X 1,28
7 Kolon kanseri X 1,21
8 Lösemi (kan kanseri) X 1,14

İskandinavya’da 16 bin 422 itfaiyeci üzerinde yapılan ve 2 yıl süren bir başka araştırmaya göre, profesyonel itfaiyecilerden %16’sının kansere yakalandığı, BENELUX ülkelerinde de itfaiyecilerin ortalama ömürlerinin diğer insanlardan ortalama 8 yıl daha kısa olduğu anlaşıldı. Çünkü, itfaiyecilerin belirli kanser türlerine yakalanma olasılığı, vücutlarında biriken bazı kimyasal maddeler yüzünden çok yüksektir.

İlaveten, itfaiyecilerin giydiği koruyucu giysiler, kansere yol açan malzemeden üretilmektedir ve yangın vakalarında yüksek sıcaklık değerlerinde koruyucu giysilerdeki zararlı maddeler kana karışmaktadır. Maalesef, itfaiyecilerin giydiği koruyucu giysileri yıkama alışkanlıkları oldukça zayıftır ve itfaiyecilerin kullandıkları giysileri yıkama sıklığı ortalama 1 yıl gibi oldukça uzun süredir. En etkili yıkama yöntemi karbondioksitle yıkama ise de bu oldukça pahalı bir teknolojidir ve Belçika’da bile sadece bir adet vardır.

ARAŞTIRMALAR VE SONUÇLARI PAYLAŞILMALI
EPSU üyesi sendikalarından birisinin yapacağı araştırma sonuçlarını diğer üye sendikalarla paylaşmasının uluslararası emek dayanışmasına katkı vereceğine ve EPSU üyesi sendikalar arasında sinerji yaratacağına dikkat çekilen toplantıda, böylelikle benzer çalışmaların başka kamu hizmetleri sektörü sendikaları tarafından yapılmasının önlenerek tasarruf sağlanacağı vurgulandı. Hali hazırdaki ve gelecekteki araştırmalar için fon kaynağı bulmak noktasında işbirliğine gidilebileceği ve bu alanda, Avrupa Birliği hibe fonlarından da yararlanılabileceği anlatıldı.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ, HİÇBİR ŞEKİLDE GÖZ ARDI EDİLEMEZ
Avrupa Birliği Çalışma Zamanları Direktifi’ne ilişkin bilgi verilen toplantıda, EPSU’nun ETUC ile birlikte, Avrupa Birliği Çalışma Zamanları Direktifi’ne dair görüş, öneri ve eleştirilerini içeren bir çalışma yaptığı ve buna ilişkin raporu, Avrupa Komisyonu yetkililerine ulaştırdığı belirtilerek, sözkonusu direktifin revize versiyonun henüz yayımlanmadığı ifade edildi.

Bu direktifin uygulanmasına dair üye devletlerden her 5 yılda bir değerlendirme raporu sunması bekleniyor.

Avrupa Birliği Çalışma Zamanları Direktifi’nin uygulanmasının, İSG tedbirleriyle birebir ilişkili bir konu olduğunun Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD) kararlarıyla tescil edildiğinin altı çizilen toplantıda, ATAD içtihat kararlarına göre direktif uygulanırken İSG tedbirlerinin herhangi bir gerekçeyle göz ardı edilemeyeceği ve esnek çalışma biçimlerinin de İSG tedbirleri ihmal edilerek uygulanamayacağı yönünde olduğu hatırlatıldı.

Toplantı sonunda, İstanbul 7 Nolu Şube Başkanımız Hüseyin Topçu, Almanya’nın yerel yönetimlerde örgütlü sendikası Ver.di (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft/Birleşik Hizmetler Sendikası) Yöneticilerinden Arno Dick’e ve uzmanı Stefanie Schubert’e ev sahipliliklerinden ötürü ve toplantıyı organize eden EPSU uzmanlarından Christine Jakob ve Jessica Prairial’e ise yoğun ve yorucu çalışmalarından dolayı, kahve takımı ve vazo hediye etti.

ULUSLARARASI KURTARMA, YANGIN ÖNLEME, AFET YARDIMI, EMNİYET VE ASAYİŞ FUARI…
Toplantının ikinci günü, dünyanın en büyük itfaiye teknolojileri ve ekipmanları fuarı olan Hannover – INTERSCHUTZ 2015’deki (International Exhibition for Rescue, Fire Prevention, Disaster Relief, Safety and Security) stantlar gezilerek son yıllarda itfaiyecilerin kullandıkları ekipmanlar, ürünler, kıyafetler ve araç-gereçlerde yaşanan gelişmeler ve yenilikler incelendi.

Hannover – INTERSCHUTZ 2015’e (Uluslararası Kurtarma, Yangın Önleme, Afet Yardımı, Emniyet ve Asayiş Fuarı’na) Türkiye’den çok sayıda itfaiyecinin ve bu sektörde kullanılan ürünleri üreten firmanın katıldığı görüldü. Dünyanın dört bir yanındaki 49 ülkeden 150 bini aşkın kişinin ziyaret ettiği Hannover’deki fuarda yangınla ve felaketlerle mücadele, yangın önleme, ilk yardım, emniyet ve asayiş araçları, söndürücüler, tıbbi malzeme, koruyucu ekipman, ölçüm aletleri, kontrol merkezi teknolojisi, iletişim ve bilgi teknolojileri ve hizmetlerinde son gelişmeler ve yeni fikirler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.