Ana Sayfa » Makaleler (sayfa 2)

Makaleler

Makaleler

MÜCADELEMİZ EMEK VE ADALET İÇİN

Haklı mücadelemizde düne, güne, yarına dair…  Sendikamız HİZMET-İŞ’in, 11-22 Haziran 2019 tarihleri arasında 12 gün boyunca Bolu’dan Ankara’ya gerçekleştirdiği EMEK VE ADALET YÜRÜYÜŞÜ, hiç kuşkusuz, Sendikal hareketin son dönem önemli kilometre taşlarından birisi oldu. Kararlılıkla, herhangi bir olumsuz söyleme ve şiddete başvurmaksızın emek için adalet çağrısını öngören yürüyüşümüz, alın terinden başka hiçbir gücü olmayan emekçilerin güçlü sesine dönüştü. Toplu eylem hakkını kullanan, arkasına örgütlü gücü …

Devamı »

ZOR ZAMANDA SORUMLULUK

Hayatın akış hızı nasıl olursa olsun, ister durgun ister hareketli seyretsin, bazı kurum ve hareketler vardır ki; tabii yapıları gereği sürekli dinamik ve adeta teyakkuz halinde olmalarını gerekli kılar. Çünkü yaşamın ürettiği sorunlar, etkin veya edilgen olarak sürekli mücadele etmeyi zaruri kılar. Bu da öncelikle mücadele etme sorumluluğunu üstlenmeyi gerektirir. Sorumluluk; insan olma mükellefiyetinin bir gereğidir. Aynı zamanda sorumluluk, içinde …

Devamı »

SÜREKLİ EĞİTİM VE NİTELİKLİ SENDİKACILIK

Sendikamız HİZMET-İŞ’in 40. Yılında, arka planına baktığımızda; başarılarında, yükselişinde ve Türkiye’nin en büyük sendikası olmasında en önemli unsurun her kademedeki kadrolarına verdiği eğitim olduğunu görürüz. Eğitim, bir sendikanın kendisini oluşturan ve geleceğe taşıyan kadrolarına verdiği değeri ortaya koyar. Eğitime ayrılan bütçe, zaman ve kadrolar, sendikaların geleceğinin sağlıklı bir şekilde inşa edileceğinin göstergesidir. İnsanın organizmasındaki kan dolaşımı ne ise Sendikaların bünyesindeki …

Devamı »

KAYNAKLAR, İMKANLAR VE SENDİKAL HAREKET

Sendikal hareket, kaynaklar ve imkânların yol verdiği bir hareket midir? Ya da şöyle sorup cevaplayayım: Kaynaklar ve imkanlar sendikal harekette ne kadar etkilidir? Bu sorunun/soruların cevabı: Eğer kaynaklar ve imkanlar ehil ve yetkin ellerin kullanımında ise, sendikal hareketin maddi temelleri sağlam ve etkin durumdadır. Aksi halde; kaynaklar ve imkanların ehil ellerde olmadığı, kul hakkı bilincinin hakim olmadığı, emek ve alınteri …

Devamı »

KADRO SÜRECİNDE VE SONRASINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

Taşeron düzenlemesi çalışma hayatının en önemli ve en kapsamlı çalışmalardan biridir. 696 sayılı KHK ile birlikte 850 bin taşeron işçisi, kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarına ve yerel yönetimlerin şirketlerinde sürekli işçi pozisyonlarına geçirilmişlerdir. Fakat 80 bin emekçinin düzenlemenin kapsamı dışında bırakılması büyük bir eksiklik olmuştur. Bilindiği üzere, KİT çalışanları, hastane bilgi yönetim sistemi çalışanları, kamu kurumlarının yemekhane hizmetlerinde …

Devamı »

Emek Ve Alınteri Mücadelesinde 40 Onurlu Yıl…

“En uzun yolculuklar bir ilk adımla başlar” der bir uzak doğu bilgesi.  Bir başkası da “kucaklamaya kollarının yetmeyeceği bir ağaç, bir tohumla başlar” diye devam eder. Bu iki özdeyiş, büyük mücadeleler sonucu varılan hedeflere ulaşmak için, çok küçük görülen ama o nispette önemli olan “başlangıç çabası”nı ifade eder. Bütün toplumsal hareketler, yapılanmalar, örgütlenmelerin temelinde, atılan “ilk adım” veya ekilen küçük …

Devamı »

Sorumluluğumuzun Farkındayız…

Sendikamız HİZMET-İŞ, bir önceki dönem olduğu gibi, Ocak 2018 istatistiklerinde de 251 bin 122 üyesiyle ülkemizin gene en büyük işçi sendikası oldu. Kuşkusuz bu büyük bir başarıdır. Bu başarıda başta Genel Başkanımız olmak üzere, Genel Yönetim Kurulumuz, Şube, İl ve Bölge Başkanlarımız, Temsilcilerimiz, Komitelerimiz ve tüm teşkilatımızın katkıları vardır. Bu başarımız; aynı gayeye odaklanmış, aynı yolda yürüyen, başarıyı hedefleyen bir örgütün, kararlılık …

Devamı »

Birlikte Başladık! Birlikte Başardık!

Sendikal hareket; temelde inanç ve erdeme dayanan/dayanması gereken bir harekettir. Erdemli olmak bir meziyet değil, vazgeçilemez mecburiyettir. Sendikal hareket; bu temel üzerinde var olduğu, iddialarını gerekçelendirdiği, hedefine kilitlendiği, kendini yenileyebildiği ve değişim dinamiklerini doğru okuyabildiği oranda yol alabilir, varlığını anlamlı kılabilir. Sendikamız HİZMET-İŞ; bu anlayışla yarım yüzyıla yanaşan mücadelesini başarı ile taçlandırarak “İşkolu Zirvesinden Türkiye Zirvesi”ne taşımıştır. Sendikamız; Çalışma ve Sosyal …

Devamı »

Eğitim’le Donanarak Yol Almak…

İnsanın da kurumların da hayattaki varoluş mücadelesinde eğitimin rolü; bir bünyenin gıdaya duyduğu ihtiyaç gibidir. Organizmanın belli zaman dilimlerinde acil ihtiyaç hissettiği, verilmediği/alınmadığı takdirde vücudun iflasına neden olacak gıda ihtiyacı gibidir eğitim ihtiyacı. Kurumları oluşturan, geliştiren ve geleceğe taşıyan mensuplarının da eğitimle olan temasları ve kaliteleri o kurumun hayatiyetinin ve enerjisinin göstergesidir. En genel tanımıyla eğitimin; insanları ve kurumları geleceğe …

Devamı »

Emanete Duyarlı Olabilmek…

Sendikamız HİZMET-İŞ’in Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olması; gerek sendikamız gerekse de Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in istikrarlı bir şekilde, sendikal örgütlenmesini sürdürmesiyle mümkün olduğunun altını çizmek gerekiyor. İstikrarlı büyümenin temel nedenlerinden birisi, hedeften sapmamak ve odaklanmak, diğeri ise; ekonomik durumdur. Hiçbir kurum yoktur ki, büyüyebilmesinde ekonomik etkiler olmasın. HİZMET-İŞ’in ülkemizin en büyük işçi sendikası konumuna yükselmesinde, sahip olduğumuz kaynakları en verimli şekilde …

Devamı »