Ana Sayfa » Makaleler » Mahmut ARSLAN

Mahmut ARSLAN

Mahmut ARSLAN
Genel Başkan

MÜCADELEMİZ EMEK VE ADALET İÇİN

Haklı mücadelemizde düne, güne, yarına dair…  Sendikamız HİZMET-İŞ’in, 11-22 Haziran 2019 tarihleri arasında 12 gün boyunca Bolu’dan Ankara’ya gerçekleştirdiği EMEK VE ADALET YÜRÜYÜŞÜ, hiç kuşkusuz, Sendikal hareketin son dönem önemli kilometre taşlarından birisi oldu. Kararlılıkla, herhangi bir olumsuz söyleme ve şiddete başvurmaksızın emek için adalet çağrısını öngören yürüyüşümüz, alın terinden başka hiçbir gücü olmayan emekçilerin güçlü sesine dönüştü. Toplu eylem hakkını kullanan, arkasına örgütlü gücü …

Devamı »

ZOR ZAMANDA SORUMLULUK

Hayatın akış hızı nasıl olursa olsun, ister durgun ister hareketli seyretsin, bazı kurum ve hareketler vardır ki; tabii yapıları gereği sürekli dinamik ve adeta teyakkuz halinde olmalarını gerekli kılar. Çünkü yaşamın ürettiği sorunlar, etkin veya edilgen olarak sürekli mücadele etmeyi zaruri kılar. Bu da öncelikle mücadele etme sorumluluğunu üstlenmeyi gerektirir. Sorumluluk; insan olma mükellefiyetinin bir gereğidir. Aynı zamanda sorumluluk, içinde …

Devamı »

Emek Ve Alınteri Mücadelesinde 40 Onurlu Yıl…

“En uzun yolculuklar bir ilk adımla başlar” der bir uzak doğu bilgesi.  Bir başkası da “kucaklamaya kollarının yetmeyeceği bir ağaç, bir tohumla başlar” diye devam eder. Bu iki özdeyiş, büyük mücadeleler sonucu varılan hedeflere ulaşmak için, çok küçük görülen ama o nispette önemli olan “başlangıç çabası”nı ifade eder. Bütün toplumsal hareketler, yapılanmalar, örgütlenmelerin temelinde, atılan “ilk adım” veya ekilen küçük …

Devamı »

Birlikte Başladık! Birlikte Başardık!

Sendikal hareket; temelde inanç ve erdeme dayanan/dayanması gereken bir harekettir. Erdemli olmak bir meziyet değil, vazgeçilemez mecburiyettir. Sendikal hareket; bu temel üzerinde var olduğu, iddialarını gerekçelendirdiği, hedefine kilitlendiği, kendini yenileyebildiği ve değişim dinamiklerini doğru okuyabildiği oranda yol alabilir, varlığını anlamlı kılabilir. Sendikamız HİZMET-İŞ; bu anlayışla yarım yüzyıla yanaşan mücadelesini başarı ile taçlandırarak “İşkolu Zirvesinden Türkiye Zirvesi”ne taşımıştır. Sendikamız; Çalışma ve Sosyal …

Devamı »

Ülke, Millet Ve Emekçiler Olarak Yeni Bir Döneme Doğru…

Toplumsal tarih bize tarihi yapanlarla tarihi yazanların çok defa aynı şeyleri düşünmediğini ve bu anlayışla geleceğe doğruları intikal ettirmediğini gösteriyor. Bazan da ne kadar saptırılırsa saptırılsın bizzat yaşanan tarih baskın çıkıyor ve kendisini doğru olarak yazarak gelecek kuşakların önüne bir gelecek tasavvuru koyuyor. Ülkemiz ve milletimiz 15 Temmuz 2016’da hem tarih yaptı hem yazdı ve geleceğin tarihini belirledi. 15 Temmuz 2016’da yaşadığımız ancak, …

Devamı »

Zor Coğrafyada Var Olmak

Ülkemizin yaşadığı 15 Temmuz kanlı darbe ve işgal girişiminin gerek hafızalarda, gerekse de yapısal olarak meydana getirdiği travmalardan hızla çıkmaya çalışıyoruz. Birlik ve bütünlük ruhuyla; tarihine, ülkesine, vatanına sahip çıkan milletimizin, yeniden kendi olağan gündemine dönmesiyle birlikte, yeni bir anlayışla ülkemize ve temsil ettiğimiz kitlelere karşı duyarlılıklarımız daha bir tahkim edilmiştir. Hayatın değişmez kuralı: “kendi kalarak” değişerek var olmaktır. “Kendi kalarak”tan …

Devamı »

Milletimize Yönelik Hain Saldırı Millet Tarafından Püskürtüldü

Ülkemiz ve milletimiz 15 Temmuz 2016 gecesi, cumhuriyet tarihinin en kanlı, en hain, en vahşi darbe girişimine şahit oldu. Ordu içinde yuvalanan gözü dönmüş hainlerden oluşan azınlık bir cunta kanlı bir darbeyi başlattı. Ancak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın basiretli çağrısıyla milletimizin tamamının büyük bir kenetlenme ile sokaklara çıkması ve tankların önüne siper olmasıyla cunta (FETÖ) kanlı emellerine ulaşamadı. Tarihimizde millet-devlet birlikteliğinin sağlandığı, değerleriyle bütünleştiği  ve ülkemizin kalkınma-ilerleme çabalarının …

Devamı »

Gelenekten Geleceğe 38 Yıl…

Bir insanın veya bir kurumun sahip olduğu tarihsel birikim eğer tecrübeye dönüşebiliyorsa, yâni geleceğine ışık tutabilecek bir form ve muhtevayı ihtiva ediyorsa, bu birikim artık “değer” haline gelmiştir. Bu “değer”ler, kurumsal yürüyüşün akamete uğramaması için yol gösterici nitelikteki aydınlatıcılarıdır. İşte bu aydınlatıcı tecrübenin adı gelenektir. Bu anlamda, sendikal hareketin meşakkatli bir varoluş mücadelesi olduğunun altını çizerek, bu yolda önümüze çıkan engellere rağmen yürüyüşümüzü sürdürmekle, …

Devamı »

“Sendikal mücadelede TARİH VE SORUMLULUK…”

Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 40. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri ve 13. Olağan Genel Kurulunu geçtiğimiz ay (Ekim 2015) yoğun bir etkinlik programı ve katılımla icra ettik. Geçtiğimiz Mayıs ayı sonunda da sendikamız HİZMET-İŞ’in 12. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmiştik. Gerek Konfederasyonumuz HAK-İŞ ve gerekse sendikamız HİZMET-İŞ’in yarım yüzyıla yaklaşan tarihine panoramik olarak baktığımızda, göreceğimiz en belirgin gerçek; örgütlü mücadelenin bir kurumun varoluş nedeni olduğu …

Devamı »

Yeni Dönemde Zirveye Doğru…

Sendikamızın 12. Genel Kurulu 30-31 Mayıs tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirdik. “Erdemli bir sendikal inşa için “İşkolu Zirvesinden Türkiye Zirvesine” teması ile icra edilen Genel Kurulumuz, ülkemizin dört bir yanından delegelerimizin aynı ideali paylaşıp ortak hedefe yürüyüşlerinin bir kez daha öne çıktığı heyecanlı bir atmosferde gerçekleşti. Tüm genel kurullarımızda olduğu gibi 12. Genel kurulumuz da bilgi, birikim, deneyim ve geleceğe dair düşüncelerimizin …

Devamı »