Ana Sayfa » Makaleler

Makaleler

Makaleler

KADRO SÜRECİNDE VE SONRASINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

Taşeron düzenlemesi çalışma hayatının en önemli ve en kapsamlı çalışmalardan biridir. 696 sayılı KHK ile birlikte 850 bin taşeron işçisi, kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarına ve yerel yönetimlerin şirketlerinde sürekli işçi pozisyonlarına geçirilmişlerdir. Fakat 80 bin emekçinin düzenlemenin kapsamı dışında bırakılması büyük bir eksiklik olmuştur. Bilindiği üzere, KİT çalışanları, hastane bilgi yönetim sistemi çalışanları, kamu kurumlarının yemekhane hizmetlerinde …

Devamı »

Emek Ve Alınteri Mücadelesinde 40 Onurlu Yıl…

“En uzun yolculuklar bir ilk adımla başlar” der bir uzak doğu bilgesi.  Bir başkası da “kucaklamaya kollarının yetmeyeceği bir ağaç, bir tohumla başlar” diye devam eder. Bu iki özdeyiş, büyük mücadeleler sonucu varılan hedeflere ulaşmak için, çok küçük görülen ama o nispette önemli olan “başlangıç çabası”nı ifade eder. Bütün toplumsal hareketler, yapılanmalar, örgütlenmelerin temelinde, atılan “ilk adım” veya ekilen küçük …

Devamı »

Sorumluluğumuzun Farkındayız…

Sendikamız HİZMET-İŞ, bir önceki dönem olduğu gibi, Ocak 2018 istatistiklerinde de 251 bin 122 üyesiyle ülkemizin gene en büyük işçi sendikası oldu. Kuşkusuz bu büyük bir başarıdır. Bu başarıda başta Genel Başkanımız olmak üzere, Genel Yönetim Kurulumuz, Şube, İl ve Bölge Başkanlarımız, Temsilcilerimiz, Komitelerimiz ve tüm teşkilatımızın katkıları vardır. Bu başarımız; aynı gayeye odaklanmış, aynı yolda yürüyen, başarıyı hedefleyen bir örgütün, kararlılık …

Devamı »

Birlikte Başladık! Birlikte Başardık!

Sendikal hareket; temelde inanç ve erdeme dayanan/dayanması gereken bir harekettir. Erdemli olmak bir meziyet değil, vazgeçilemez mecburiyettir. Sendikal hareket; bu temel üzerinde var olduğu, iddialarını gerekçelendirdiği, hedefine kilitlendiği, kendini yenileyebildiği ve değişim dinamiklerini doğru okuyabildiği oranda yol alabilir, varlığını anlamlı kılabilir. Sendikamız HİZMET-İŞ; bu anlayışla yarım yüzyıla yanaşan mücadelesini başarı ile taçlandırarak “İşkolu Zirvesinden Türkiye Zirvesi”ne taşımıştır. Sendikamız; Çalışma ve Sosyal …

Devamı »

Eğitim’le Donanarak Yol Almak…

İnsanın da kurumların da hayattaki varoluş mücadelesinde eğitimin rolü; bir bünyenin gıdaya duyduğu ihtiyaç gibidir. Organizmanın belli zaman dilimlerinde acil ihtiyaç hissettiği, verilmediği/alınmadığı takdirde vücudun iflasına neden olacak gıda ihtiyacı gibidir eğitim ihtiyacı. Kurumları oluşturan, geliştiren ve geleceğe taşıyan mensuplarının da eğitimle olan temasları ve kaliteleri o kurumun hayatiyetinin ve enerjisinin göstergesidir. En genel tanımıyla eğitimin; insanları ve kurumları geleceğe …

Devamı »

Emanete Duyarlı Olabilmek…

Sendikamız HİZMET-İŞ’in Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olması; gerek sendikamız gerekse de Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in istikrarlı bir şekilde, sendikal örgütlenmesini sürdürmesiyle mümkün olduğunun altını çizmek gerekiyor. İstikrarlı büyümenin temel nedenlerinden birisi, hedeften sapmamak ve odaklanmak, diğeri ise; ekonomik durumdur. Hiçbir kurum yoktur ki, büyüyebilmesinde ekonomik etkiler olmasın. HİZMET-İŞ’in ülkemizin en büyük işçi sendikası konumuna yükselmesinde, sahip olduğumuz kaynakları en verimli şekilde …

Devamı »

Oyununuzu Bozacağız… Taşeron İçin Sahada Mücadele Etmeyenler… Masada Aslâ Kazanamayacaksınız…

Ocak 2014… Taşeron gerçeği araştırmasındayız… Taşeronlar adına sahadayız… Taşeronlar haykırıyor: “Haklarımızı alamıyoruz. Sendikalı olmak istiyoruz. Toplu sözleşme istiyoruz. Adam yerine konulmak istiyoruz. Güvenceli çalışmak istiyoruz.” Taşeron soruyor: Kamuda örgütlü sendikalar nerede? 24 Ocak 2014… Bilkent Otelinin Salonundayız. HAK-İŞ BAŞKANI, Türkiye’nin dört bir yanından beş bin taşerona sesleniyor: “SENİ SENDİKA KORUR”  “HAKKIN BİZE EMANET”  “SENDİKALI OL” Taşeron işçisi susamış, kendisine uzatılan ele …

Devamı »

Kardeş Ülke Pakistan’da; Yetimlerimiz İle Beraberiz…

İHH – İnsanî Yardım Vakfı’nın 2017 yılı kurban organizasyonu kapsamında, 15 kişilik ekibimizle, Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla 30.08.2017 tarihinde gece yarısında İslamabad Havaalanına indik. Perşembe günü, İslamabad’ın en büyük camii ve mimari Projesi Ankara Belediyesinin eski Başkanlarından Mimar Vedat DALOKAY tarafından çizilmiş olan Kral Faysal Camiini gezdik. Pakistan’ın devlet başkanlarından merhum şehit Ziya Ülhak’ın kabrini ziyaret ettik. Şehre hakim tepede …

Devamı »

Zirveye Bir Adım Kala…

Sendikamız HİZMET-İŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın en son istatistiklerine göre; işkolumuzun en büyük, ülkemizin de ikinci büyük sendikası konumunu üye sayısını artırarak devam ettiriyor.  Son Olağan Genel Kurulumuzun teması olan “Erdemli bir Sendikal İnşa İçin İşkolu Zirvesinden Türkiye Zirvesine” hedefimizi gerçekleştirmeye bir adım kaldı. Bir bütün halinde tüm teşkilatımız bu hedefe kilitlenmenin verdiği gayretle çalışmaktadır. 39 yıl önce Anadolu’nun …

Devamı »

Ülke, Millet Ve Emekçiler Olarak Yeni Bir Döneme Doğru…

Toplumsal tarih bize tarihi yapanlarla tarihi yazanların çok defa aynı şeyleri düşünmediğini ve bu anlayışla geleceğe doğruları intikal ettirmediğini gösteriyor. Bazan da ne kadar saptırılırsa saptırılsın bizzat yaşanan tarih baskın çıkıyor ve kendisini doğru olarak yazarak gelecek kuşakların önüne bir gelecek tasavvuru koyuyor. Ülkemiz ve milletimiz 15 Temmuz 2016’da hem tarih yaptı hem yazdı ve geleceğin tarihini belirledi. 15 Temmuz 2016’da yaşadığımız ancak, …

Devamı »